دکتر حاجیلری معاون آموزش و پرورش درسیمنار علمی نقش استقرار صنایع متالوژی در توسعه گلستان:شروع شاخصهای توسعه به سمت صنعت بایداز آموزشگاههاباشد

به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری البرز گلستان اولین سیمنار علمی نقش استقرار صنایع متالوژی در توسعه استان گلستان در محل سالن آمفی تئاتردانشکده مائده امروز با حضور مهندس قوانلو رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت گلستان و مدیران اجرائی استان برگزار گردیده است

دکتر حاجیلری معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پورش گلستان از سخنرانان این همایش بوده است   .

وی ضمن تاکید برمهم بودن این همایش اعلام کرد  : شاخصای توسعه در استان در حال چرخش است .

وی تصریح کرد : اگر به مولفه های کشاورزی دل ببندیم خروجی قوی خواهیم داشت.

دکتر حاجیلری سپس افزود:  استان گلستان یک استان کشاورزی است و اگرتمامی تلاش بر محور کشاورزی باشد این استان را به توسعه یافتگی نمی برد.

وی ضمن تاکید براینکه قدمهای اولیه از کشاورزی به توسعه صنعت باید پیش برود بیان داشت : فلسفه تلاشها در آموزش و پرورش در دو بخش تربیت علمی و حرفه ای دانش آموزان را دچار مشکل کرده است .

وی ضمن تایید مجدد این همایش اظهار کرد: آنچه در این همایش پیگیری می کنیم اگر قرار است شاخصهای توسعه به سمت صنعت در چرخش باشد نقطه شروع تربیت حرفه ای از آموزشگاه باید باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان ضمن غنیمت شمردن این فرصت برای نهادهای آموزشی ابراز داشت : این همایش فرصتی می باشد برای نهادهای آموزشی که بخش صنعت و معدن بسوی آنان دست دراز کرده است.

و ی ادامه داد: اشتغال و درآمد و بکار گیری ظرفیت قبلا وجود نداشت و این همایش به ما در جهت فرهنگ سازی کمک می کند.

دکتر حاجیلری ظرفیت جدید پذیرش نیروی جدید در آموزش و پرورش را۷۰ درصد به سمت فنی و حرفه ای اعلام کرد .

وی افزود: این نشانه این می باشد که ۷۰درصد از دانش آموزان را باید جهت بدهیم به سمت فنی حرفه ای و این اقدامات امید را در دل دانش آموزان می کارد تا اتفاق بهتری در مسیر زندگی آنان  روی دهد.

دکتر حاجیلری در خاتمه بیان داشت : نهادهای فرهنگی در یک نگاه یکپارچه دارند کمک می کنند تا در دودهه بعد اتفاق خوبی در استان بیافتد .

IMG_9271IMG_9272

 

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در پنج شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۰ ق.ظ

دیدگاه