مقاله رسیده /از هدفگذاری تا بی هدفی در حفاظت از جنگل / از دکتر بهزاد انگورج تقوی

کدخبر:۶۴۵۲۱

البرز گلستان /از هدفگذاری تا بی هدفی در حفاظت از جنگل ها

قانونگذار مدیریت در منابع تجدید پذیر منابع طبیعی و شیلات را با عنوان حفاظت و بهره برداری تصویب و ابلاغ کرده است، به ندرت دیده می شود در مورد مدیریت این منابع با درک درستی، حفاظت و بهره برداری را تشریح کرده باشند. آنگاه که ناشی از سوء مدیریت، از بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک سخن به میان می آید و یا ناشی از تحول و توسعه در مدیریت از مدیریت پایدار سخن به میان آید، هدفگذاری تا بی هدفی در نقشه راهِ مدیریت چنین منابع با اهمیت متکی به کارکردهای طبیعت را می توان سنجید.

تامل بر حادثه چماق کشی عبور دو محموله قاچاق اسکورت دار در نگهبانی کنترل جاده جنگلی چمستان، بنده را بر روی نکته بی هدفی در استراحت جنگل به تامل وا داشت که تقاضای چوب در بازار چوب، تحرک زاست و تهیه و حمل چوب به هر نحو ! « مجاز یا غیر مجاز و قاچاق» را دارای صرفه می کند و حتی حفاظت از جنگل در عین بی برنامگی است و با تکلیف قانونی بهره برداری هم راستایی ندارد و نوعی از بهره برداری توسط عوامل قاچاق انجام می شود که بر خلاف قانون استراحت جنگل، نه عوارض قانونی می دهد و نه بهره مالکانه و نه پیامد حفاظتی دارد.

آنگاه که در سال ۹۵ بر روی استراحت جنگل به هر نحو ! تاکید می شد و در نهایت دستور توقف بهره برداری و فسخ قرارداد ! را به اجرا گذاشتند، چنین پیامدی نباید عجیب تصور شود، زیرا آنها پذیرفتند بهره برداری هدفمند را کنار بگذارند و بهره برداری بی هدف را دنبال کنند !

تصمیم بهره برداری شکسته افتاده توسط دولت و به هر نحو ! نیز می تواند تصمیم غلطی تصور شود. اساسا به غیر از منابع طبیعی تجدید پذیر، غش کردن به هر سمت «صنعت چوب و کاغذ – توسعه مشارکت مردمی – بخش غیر دولتی و…» غلط است ! هر مسئولی باید دلش به حال جنگل بسوزد و برای جنگل غش کند، تا هر تصمیم اتخاذ شده، تصمیم خوبی در چارچوب مدیریت پایدار تلقی شود ! بهره برداری شکسته افتاده توسط دولت ، یعنی بهره برداری بی هدف و از پشت افتادن ! که قطعا آسیب است.

بهره برداری در طرح های جنگلداری هدفمند بوده است، هدف هایی پی در پی و مکمل هم ! بهره برداری بی هدف بر خلاف سیاست جنگل است و نمی تواند بهره برداری عرفی موجود در جنگل را سامان بدهد !

باید واقعیت ها را پذیرفت که کارآمدی جنگلبانی در حفاظت از دست رفت. تقاضای افزایش نیرو به نحویکه فرمانده یگان سازمان که در مصاحبه اخیرشان با استناد به استانداردها و به نسبت مساحت جنگل – مرتع – بیابان بیان می کنند، کلا نادرست است زیرا بر خلاف توسعه مشارکت مردمی و بر خلاف معیارها و شاخص های کارآمدی است،

برای تبیین کارآمدی می توان به توضیحات ایشان توجه کرد ! زیرا با وصفی که چهره قاچاقچیان در فیلم مرتبط پوشیده و پلاک خودروها پنهان شده بود، یگان حفاظت توانست بعد از دو روز آنها شناسایی و تحویل مقامات قضایی بدهد که مؤید توانایی و کارآمدی است. بنابراین می توان عوامل قاچاق را با تعداد اندک نیروهای متخصص و مجرب و کارآمد شناسایی کرد.

به طور قطع مسئله احیا و توسعه جنگل و مسئله پیچیده رفع تعارض دام و جنگل و جایگزینی سوخت را به دلیل ضیق بودجه و اعتبار کماکان غیر مسئولانه انجام نمی دهند، به حفاظت به عنوان بدهی ترین مطالبه بی توجه می شوند.

انتهای پیام

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۴ ب.ظ

دیدگاه