دکتر حق شناس مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی ازپایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری دو و پایگاه های تحت پوشش خبرداد

کدخبر:۵۶۰۲۶

پایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری دو و پایگاه های تحت پوشش

البرز گلستان/دکتر حق شناس مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه معاون ، مسئولین واحدهای گسترش ، بیماریها ، دارویی ، حراست ، ساختمان ، IT ، امین اموال و روابط عمومی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری دو و پایگاه های تحت پوشش بازدید نمودند.

ضمن بازدید از فضای فیزیکی و تجهیزات ، بر نگهداشت صحیح و اصولی تاکید نمودند.
همچنین روند انجام واکسیناسیون کووید ۱۹ گروه هدف در مرکز و پایگاه ها ، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشکان و نحوه اجرای برنامه در داروخانه را ارزیابی نموده و جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات در مرکز نکاتی ارائه شد.

/ انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱:۰۱ ق.ظ

دیدگاه