مهندس عباسی مدیر کل تعاون و کار و رفاه امور اجتماعی گلستان:طرح تکاپوبعنوان طرح توسعه کسب و کار پایدار در گلستان اجرا می شود

به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری البرز گلستان سو مین جلسه کارگروه اشتغال استان در سال ۹۴ با حضور مهندس مرگدری سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی و مهندس عباسی مدیر کل تعاون و کار و رفاه اموراجتماعی و مدیران زیرمجموعه در تالار اجتماعات ساختمان شماره ۲ استانداری برگزارگردید.
در این جلسه مهندس عباسی مدیر کل تعاون و کار ورفاه امور اجتماعی استان گلستان طی سخنانی بیان نمود: دو طرح محوری در سال ۹۴ با هماهنگی وزارت تعاون و کار با توجه به ظرفیتهای استانی که نشان داده ایم به عنوان پایلوت استانی انتخاب شدیم و تا در استان گلستان احیا شود ۱- طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که ظرفیت سازی انجام شد و دو استان گلستان و قزوین بعنوان پایلوت این طرح می باشند ۲- طرح تکاپوبعنوان طرح توسعه کسب و کار پایدار در گلستان اجرا می شود که شناسائی ظرفیتها روستایی و توسعه پتانسیل روستایی برای اشتغال روستایی می باشد که این طرح در استان خراسان و سمنان نیز اجرا شده است .
وی سپس در باره نرخ بیکاری در استان گلستان اعلام نمود: نرخ بیکاری در استان گلستان در بهار ۹۲ در حدو۵/۱ و در پایان سال ۹۲ به متوسط ۵/۸رسیده بود که نرخ قابل قبولی نبود و شرایط سختی استان داشت از نظر بیکاری که بررسی مجدد شد و متوسط بیکاری سال۹۳ در بهار ۱۳/۷بوده و در بهار ۹۴ بر اساس آمار کشوری به ۱۲/۷ رسیده که یک درصد کاهش بیکاری داشتیم .
مدیر کل تعاون و وکار و رفاه اجتماعی گلستان در ادامه در باره تحلیل نرخ دستمزدها در بخش کشاورزی که بخش عمده اشتغال است :
در شغل میوه چین رتبه چهارم کشور را داریم که بیشترین دستمزد ۵۶۰۰۰۰ریال و در گلستان ۲۳۱۰۰۰ ریا می باشد.
در شغل دروگر غلات گیلان با بیشترین دستمزد ۶۰۰۰۰۰ریال و استان گلستان با ۳۲۰۰۰۰ریال
در شغل نشائ گر مازندران با ۱۰۰۰۰۰۰ریال و گلستان با ۳۰۰۰۰۰ریال می باشد.
بیل زن در سمنان ۳۹۰۰۰۰ ریال و در گلستان ۲۸۵۰۰۰ریال می باشد.
ما فکر می کردیم استان گلستان با توجه به اینکه منطقه کشاورزی است متوسط دستمزدبا استانهای دیگر که قطب کشاورزی نیستند خوب باشد ولی  برابر گزارش آماری حداقل دستمزد در تولید استان بسیار کمتر از نرخ متوسط کشوری می باشد
و برابر گزارش مرکز آماراستان گلستان در بخش کشاورزی وضعیت دستمزد خوبی اصلا ندارد.
و قاعدمی تواند کمبود دستمزد در بخش کشاورزی در مسائل سیاسی و اجتماعی تاثیر داشته باشد

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ

دیدگاه