جمالی فرماندارعلی آبادکتول:رهایی ازاعتیادبه مواد مخدربایددرفضایی آرام، صمیمی وکاملا تخصصی وکارشناسی صورت پذیرد

کدخبر:۵۳۳۰۳

استفاده ازافراد بهبودیافته درمراکز ترک اعتیاد تاثیربسزایی دراراده بیماران خواهدداشت.

به گزارش البرز گلستان گروه امنیت /بمناسبت هفته مبارزه باموادمخدر،جمالی فرماندار علی آبادکتول باهمراهی پلنگی رئیس بهزیستی وکارشناسان این حوزه،ازمراکز ترک اعتیاد احیا زندگی درشهرعلی آبادکتول ومهاجردرشهرسنگدوین بازدید بعمل آوردند.

فرماندارورئیس شورای مبارزه باموادمخدرشهرستان درگفتگو بامدیریت و کارکنان این مراکز،گفت:
برخوردونگهداری ازاین افراد که به نوعی بیمار محسوب میشوند،بایستی حساسیت بالایی داشته باشد، چون رهایی از شر اهریمن اعتیاد باید درفضایی آرام، صمیمی وکاملا تخصصی وکارشناسی صورت پذیردو اگرخللی درروند بهبودی بوجودآیداین افراد به محض خروج ازاین مراکزمجددابه اعتیاد روی می آورند

وی درادامه خاطرنشان کرد: استفاده ازظرفیت افرادبهبودیافته دراین مراکز درکنار تیم پزشکی مددکاری می تواند کمک شایانی به روند بهبودی این افراد نماید.

پلنگی رئیس بهزیستی،ضمن ارائه گزارش هفته مبارزه با مواد مخدر،تعداد مراکزترک اعتیاد شهرستان را ۴مرکز برشمرد.

/ انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۶ ب.ظ

دیدگاه