پوشش سنتی مردان سیستانی گلستان

کدخبر۴۷۰۲۹

البرز گلستان به نقل از پایگاه خبری نیمروز گلستان  /پوشش سنتی مردان سیستانی که امروزه بواسطه ایجاد۵شهرستان درحوزه سیستان عزیز باید گفت پوشش سنتی مردزابلی,پوشش مردهیرمندی؛پوشش سنتی مردزهکی؛پوشش مردهامونی؛پوشش سنتی مردنیمروزی که همگی در یک کلام مردان سیستانی هستند از دیرباز ازشاهنامه تا امروز مهم بوده است.پوشش مردسیستانی اعم از لباس چل تریز ولباس راسته یا کوتنه که معروف به لباس بلوچی شده است در کنار لونگوته سیستانی یا همان دستاری که برسر می بندند بارزترین شاخص مردسیستانی ومردان سیستانی می باشد.مردزابلی ومردان زابلی یکی از نشانه هایش همان لونگوته می باشد درحالی که برادران بلوچ شان بیشتر کلاه از جنش پشم بره برسر می گذارند که البته سیستانیها نیز گاه چنین می کنند. لونگوته از دوران کهن نمادمرد سیستانی بوده است

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ

دیدگاه