مهندس کریمی مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی گلستان در معارفه مدیرا ن جدید:در بازنگری جشنواره اقوام به همفکری صاحب نظران امید است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر پایگاه خبری البرز گلستان به نقل از روابط عمومی وامورفرهنگی این اداره کل، مدیر کل این دستگاه اجرایی دراین مراسم گفت: بارویکرد تغییر واصلاح درمیراث فرهنگی گلستان و بهره مندی از توان و ظرفیت نیروهای کارآمد، نسبت به انتصاب مدیران جدید حوزه های مختلف اداره کل اقدام شده است.

ابراهیم کریمی با اشاره به اهمیت مباحث پرسنلی و بودجه ، رسیدگی و ساماندهی این مهم را از اولویت ها برشمرد و درادامه افزود: انجام وظایف درحوزه های تخصصی و استفاده از نیروهای کارآمد به هم افزایی وارتقا اداره کل کمک خواهدکرد.

وی درادامه حسین طاهری را به عنوان سرپرست معاونت توسعه وتجهیز منابع انسانی اداره کل معرفی و از زحمات رضا پورمهدی سرپرست سابق این معاونت تشکر وقدردانی کرد.

کریمی همچنین از بازنگری درحوزه جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین و تغییر اساسی دربرگزاری این جشنواره یاد کرد وگفت: درسنوات گذشته با روال برگزاری این جشنواره خروجی مثبتی عاید استان نشد و اجرای این جشنواره در ماندگاری و ورود گردشگر به استان تاثیری نداشته است.

کریمی خاطر نشان کرد: بارویکرد تغییر ، بازسازی و بازنگری دراین جشنواره وهمفکری صاحب نظران امید است خروجی مثبتی از برگزاری این جشنواره حاصل گردد.

وی همچنین به برگزاری جشنواره درهرشهرستان اشاره داشت و افزود: با برگزاری تخصصی این جشنواره ها ، دررراستای برندسازی و برجسته سازی محصولات درحوزه های مختلف غذایی، صنایع دستی و کشاورزی و… همت گمارده خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان درادامه رضا متکی را به عنوان مشاور درامور جشنواره ها ودبیر برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین معرفی کرد.

در ادامه این مراسم سارا اخوت به عنوان جانشین معاونت صنایع دستی استان، محمد مهدی برهانی به عنوان جانشین میراث فرهنگی گلستان و جانشین دیوار دفاعی گرگان، محمد طاها عسکری به عنوان مسئول میراث فرهنگی شهرستان بندرگز، علی اصغر قدیمی به عنوان جانشین روابط عمومی وامورفرهنگی وکارشناس انجمن های غیردولتی و محمد حسین منتظری به عنوان کارشناس ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات اداره کل معرفی ومنصوب شدند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۷:۵۷ ب.ظ

دیدگاه