درخواست کانون های بازنشستگان استان گلستان ازمجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان پیرامون طرح تجمیع بیمه بازنشستگان کشوری واحکام بازنشستگان سال ۱۳۹۹

کدخبر۴۵۴۲۳

البرز گلستان شورای عالی کانون های بازنشستگان استان گلستان درنامه ای ازمجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان در باره اجرای طرح تجمیع بیمه بازنشستگان کشوری و احکام بازنشستگان سال ۱۳۹۹

به نام خدا
به:مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان
از:شورای عالی کانون های بازنشستگان استان گلستان
موضوع:خواسته کانون های بازنشستگان استان گلستان

سلام
احتراما، با توجه به جلسه متشکله در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ با حضور مدیریت محترم صندوق بازنشستگی کشوری استان گلستان و مطرح نمودن خواسته بازنشستگان کانون های استان گلستان که حداقل حدود ۳۰ هزار نفر در سطح استان را در بر می‌گیرد، خواهشمند است در حد امکان نسبت به خواسته های مطرح شده پیگیری و مارا در انجام خواسته یاری فرمائید.
۱- طرح تجمیع بیمه بازنشستگان کشوری به عبارتی بیمه پایه، بیمه تکمیلی، و بیمه عمر همزمان با شاغلین باستناد ماده ۸۵ مدیریت خدمات کشوری بطور یکسان عملی گردد.
۲- احکام بازنشستگان سال ۱۳۹۹ همانند کارکنان بازنشسته قبل از سال ۱۳۹۹ همسان سازی برمبنای جداول مطروحه صادر گردد.
۳- چنانچه دستگاهی برای عقد قرارداد بیمه عمر برای کلیه پرسنل یا هر نوع بیمه ای در حال انجام باشد برای بازنشسته آن دستگاه به همان شکل برقرار گردد. بنظر بهترین روش در مرحله اول برای بازنشسته انعقاد قرارداد گردد و سپس پوشه بیمه مذکور سایر پرسنل شاغل را شامل گردد.

شورای عالی کانون های بازنشستگان استان گلستان

خبرمسلم افتخاری

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۶ ب.ظ

دیدگاه