هفتادویکمین شماره هفته نامه صبح گلستان منتشرشد

کدخبر۴۵۲۹۲
البرز گلستان ✅هفتادویکمین شماره هفته نامه صبح گلستان منتشرشد

?نشریه صبح گلستان رسانه ای برای پیشرفت استان و نسل فردا⬇️

✳️جهت استفاده از کل صحفات به کانال زیر مراجعه فرمایید?

 

 خبر مسلم افتخاری

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۴۲ ب.ظ

دیدگاه