طالبی سرپرست شرکت گازاستان گلستان:تا پایان دولت دوازدهم تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی را دارند از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد

اجرای نزدیک به ۲۸۹۰ کیلومترشبکه دراستان گلستان در دولت تدبیر و امید

البرز گلستان مهندس علی طالبی درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی گازگلستان با اشاره به خبرفوق گفت:با تلاش های انجام شده دردولت تدبیرو امید خوشبختانه ازابتدای دولت یازدهم تاکنون نزدیک به ۲۸۹۰ کیلومتر شبکه گاز درسطح استان اجرا شده است.

وی افزود:ازاین میزان شبکه گذاری حدود ۶۴۳ کیلومتر مربوط به شهرها و حدود ۲۲۴۷ کیلومتر نیز در روستاهای استان می باشد.

مهندس طالبی افزود:این شرکت تا آغاز دولت تدبیرو امید ۶۸۰۰ کیلومتر شبکه اجرا کرده بود که با احتساب عملکرد بسیار خوب دولتمردان در دولت های یازدهم و دوازدهم درمجموع این میزان به ۹۷۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی اظهارداشت: درحال حاضردراستان گلستان تمامی ۳۳ شهروهمچنین ۸۸۵ روستا از نعمت گازطبیعی برخوردارمی باشند ضمن اینکه تعداد ۱۶ روستای استان نیز در مرحله اجرا قرار دارند.

سرپرست شرکت گازاستان گلستان درادامه گفت:انشاء ا… تا پایان دولت دوازدهم تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی را دارند از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد و درهمین رابطه درحال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۶ روستا دردست اجرا بوده و روستاهایی که شرایط لازم در دارند درمرحله بررسی و طراحی قرار دارند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱:۰۹ ب.ظ

دیدگاه