به بهانه۲۰ آبان ماه ۹۹ برگزاری هجدهمین انتخابات مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات/جایگاه نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات کشور

البرز گلستان در۲۰ آبان ماه ۹۹ هجدهمین انتخابات مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات برگزار می شود

هیات نظارت بر مطبوعات در کشور براساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته است، این هیات یک نهاد فرا قوه ای است که در ترکیب آن، نمایندگانی از سه قوه نیز حضور دارند و نقش مهمی در نظارت بر رسانه دارد چرا که درهمان ابتدا، حیات رسانه با مجوز و تائید صلاحیت هیات نظارت به وجود می آید و در طول فعالیت نیز بر بقای شرایط تبصره ماده (۱۱) و عدم تحقق یکی از موارد مندرج در مواد (۶) و (۷) نظارت دارد و در صورت لزوم می تواند رسانه ها را از ادامه کار خود منع کند.
دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیرنظر آن هیأت انجام وظیفه می‌کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و ‌دیگر مراجع ذی صلاح است.
‌براساس ماده ۱۱ این قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
طبق ماده ۱۰ قانون مطبوعات، اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات عبارتند از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یک مدیر مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یک استاد حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تمامی جلسات هیات نظارت بر مطبوعات با حضور مستمر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در دولت تدبیر و امید برگزار شده است.

در همین راستا علی اکبر اشعری، عضو هیات منصفه مطبوعات در سخنانی با اشاره به ضرورت انتخاب اصلح در انتخابات ۲۰  آبان ماه با توجه به جایگاه هیات نظارت که یک جایگاه ملی است، گزینه مناسب برای تصدی این مسئولیت کسی است که ضمن وفاداری به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، بتواند با برخورداری از دو ویژگی مهم بصیرت و عدالت، فراتر از دسته بندی های سیاسی، به عنوان کارشناس حوزه رسانه نگاهی حرفه ای به مسئولیت خود و دانش حقوقی و تسلط بر قوانین داشته باشد. همچنین ضمن ایفای مسئولیت خود به عنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، محور وفاق رسانه ها ـ صرف نظر از سلایق و گرایش های هریک از آنها ـ در راستای اهداف والای انقلاب اسلامی باشد. نماینده مدیران مسئول همچنین باید دارای سابقه کاری روشن بوده و قدرت تعامل و گفت و گو با حاکمیت را داشته باشد.

قائم مقام و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه ۷۰، یادآور شد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و همگرایی دارد و طبعاً رسانه ها نقش مهمی در این زمینه دارند. به همین دلیل است که عرض می کنم نماینده رسانه ها در هیات نظارت باید زمینه اجتماعی و ظرفیت ایفای نقش همگرایی در میان رسانه ها را داشته باشد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۰۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ

دیدگاه