- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

فرق آرامش و آسایش چیست؟

?فرق آرامش و آسایش چیست؟

?آسایش یک امر بیرونی /و آرامش یک پدیده ی درونیه

مردم ممکنه خیلی تو آسایش باشن/اما معدود افرادی هستن که در آرامش زندگی می کنن

آسایش یعنی راحتی در زندگی که با امکانات وثروت خوب و زیاد به دست می یاد

هرچی دلشون بخواد میخرن هر کجا خواستن میرن و…

?آرامش رو کسانی دارن که از درون سالم و سلامتند

شاید بی چیز باشن اما دلشون خوشه به اونچه دارن راضین

?چه خوب میشد که ما در عین آسایش ، آرامشم همراهمون بود!

????آرامش و آسایش را برای همه ی شما آرزومندم

 

0 [1]
0 [1]