شصت وهفتمین شماره هفته نامه صبح گلستان منتشرشد

البرز گلستان شصت وهفتمین شماره هفته نامه صبح گلستان منتشرشد
?نشریه صبح گلستان رسانه ای برای پیشرفت استان و نسل فردا⬇️

✳️جهت استفاده از کل صحفات به کانال زیر مراجعه فرمایید?

@sobhegolestan◀️با ما همراه شوید

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۱ ب.ظ

دیدگاه