سرهنگ حاجیلری رئیس پلیس راهورانتظامی شهرستان کردکوی از لزوم احداث پارکینگ عمومی جهت کاهش تصادفات وکنترل ترافیک شهر خبر داد

البرز گلستان سرهنگ عبداله حاجیلری رئیس پلیس راهورکردکوی در نشست خبری باخبرنگاران شهرستان گفت:برای کاهش و پیشگیری ازتصادفات درسال۹۹برنامه های مختلفی در دستورکارپلیس راهورکردکوی قرار گرفت.

وی به افزایش۶۴درصدی برخوردباتخلفات سطح شهردر۶ماهه اول سال۹۹نسبت به مشابه سال گذشته اشاره کرد وافزود: کمبود پارکینگ عمومی درشهر کردکوی احساس می شود.

حاجیلری باتاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر بایدتوجه ویژه ای به این فقدان داشته باشند، گفت: پارکینگ عمومی نقش ویژه ای درکاهش تصادفات وترافیک شهرخواهد داشت.

رئیس پلیس راهورکردکوی ازکاهش۲۷درصدی تصادفات منجربه جرح در۶ماهه نخست سال ۹۹ درکردکوی خبردادوافزود:در۶ماهه نخست سال ۹۹، باکاهش۲۵درصدی تصادفات منجربه خسارت درکردکوی روبرو بودیم.

وی از افزایش۳۳درصدی تصادفات منجربهمرگ در ۶ماهه نخست سال۹۹درکردکوی که غالب آن موتورسواران بودند،خبردادومتذکرشد:علت اکثراین تصادفات معابرپرخطر بودندکه جاده بندرترکمن یکی ازاین معابر پرخطراست که امیدواریم هرچه زودترسامان یابد.
ازشهرداری نسبت به رنگ آمیزی و نصب علائم ترافیکی بر روی بلوار خیابان جنگل درخواست کردیم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۳ ب.ظ

دیدگاه