مطالب پند آموز/غمگین نباشید … چرا که خوشبختی می‌تواند از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود

✅ مطالب پند آموز,
غمگین نباشید …
چرا که خوشبختی می‌تواند
از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،
زاده شود … 🌺

باورکن …
در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای
از طرف خدا تعیین شده
که قطعاً در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص …
یک اتفاق خاص …
یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش 💌
بدون ذره ای تردید …

@alborzegolestan ◀️با ما باشید

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۳ ب.ظ

دیدگاه