آقای استاندار گلستان،خانم مدیرکل ارشاد استان درکالبدنیمه جان مطبوعات استان بدنبال چه هستید؟

آقای استاندار، گلستان خانم مدیر کل ارشاد استان در کالبد نیمه جان مطبوعات استان بدنبال چه هستید؟

متاسفانه مدت ۳سال می باشد که سریال خیمه شب بازی ثبت خانه مطبوعات در سطح استان در حال اجرا می باشد و متاسفانه جامعه خبری استان در بدترین شرایط موجود بسر می برد. و عده ای یا با زور و یا با جریان سازی سعی در استفاده از امکانات دولتی و غیردولتی به نام خبرنگاران و بکام دیگران هستند.

استاندار گلستان شما قبل از اینکه به وضعیت خبرنگاران برسید بهتراست به فکرروابط عمومی سازمان خود باشید که خبرنگاران اصلا اشتیاقی به حضور در استانداری راندارند کسی که تا به حال سر سه استاندار را شیره شیرین مالیده و با فراری دادن خبرنگاران از استانداری سعی در قدرت نمایی در سطح استانداری و روابط عمومی های ادارات کل دارد آیا تا بحال نظر خواهی از روابط عمومی های استان داشته اید؟

❇️آقای حق شناس شما خود را طرفدار دولت تدبیر امید می دانید تاکنون در سطح استان چه تدبیری برای امیدواری در جامعه استان پدید آوردید.( البته کرونا را بهانه نکنید) آیا تا بحال سوال کردید این دید بازدیدهای که با خانه مطبوعات نداشته داشته اید قانونی هستند یا نه چرا مدیر کل شما سعی در مشروعیت دادن به یک نهاد نامشروع می باشد

خانم مدیر کل آیا تا بحال سوال کردید چه حسابی و کتابی در مطبوعات استان وجود دارد آِیا یک بار حسابرسی از این نهاد خود خوانده داشته اید که حق این خبرنگاران به حلقوم چه کسانی می رود.

آقای استاندار و خانم مدیر کل بدانید جامعه خبری استان همانند گذشته بیدار و هوشیار می باشند و بزودی با رفتنتان موج منفی علیه شما راه می افتد که با هیچ تخته پاکنی پاک نمی شود.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹ ق.ظ

دیدگاه