- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

حجت الاسلام نورعلی دیلم مدیرجدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت شمال کشور

البرز گلستان مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت شمال کشور با حضور حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان وحجت الاسلام و المسلمین کاظم لطفیان دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشوربرگزار شد.

?در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین نورعلی دیلم به عنوان مدیرجدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت شمال کشور معرفی شد و از حجت الاسلام والمسلمین خیرخواه تقدیر بعمل آمد.

0 [1]
0 [1]