- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

منتظری نماینده مردم گرگان وآق قلا دردیداربا سلیمانی فردمدیرکل اوقاف گلستان:وقف یک مدل خدمت صادقانه وعبورازخودگذشتن وبه خوداندیشیدن است

دیدار غلامرضامنتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا با مدیرکل و مدیران اوقاف استان گلستان

البرز گلستان در این دیدار حجت الاسلام سلیمانی فرد گزارشی از عملکرد اوقات استان ارائه داد و اظهار داشت قریب ۵۶۰۰موقوفه با کاربری‌های مختلف در سامانه ما ثبت شده است و از این جهت دارای رتبه پنجم در کشور هستیم و بر همین مبنا تهیه و بررسی طرح جامع بقا متبرکه را با رویکرد باز تعریف اماکن با نگاه اشتغال_زائی در دستور کار قرار دادیم

در ادامه نماینده گرگان و آق قلا
وقف را یک مدل برای خدمت صادقانه و عبور از خود گذشتن و به خود اندیشیدن بیان کردند بهمین منظور واقفان را به جهت ترویج این سنت_حسنه در فرصتهای مختلف چه در صدا و سیما و مساجد و مکانهای دیگر به مردم معرفی نمایید
وی پیشنهاد دادند ترسیم مدل فرهنگ_وقف تعریف گردد و در یک فراخوان عمومی تحت عنوان ایده‌های_خلاق جهت ترویج فرهنگ وقف اطلاع رسانی گردد.
دکتر_منتظری با اظهار خرسندی از باز تعریف اماکن_متبرکه در جهت فعالیتهای فرهنگی و اشتغال_زائی اشاره کرد هرچه زودتر این بستر آماده شود و به مردم و سرمایه گذاران جهت سرمایه‌گذاری اطلاع رسانی گردد.

در پایان مقرر گردد نیاز و انتظارات مکتوب اعلام گردد و پیگیری‌های لازم جهت تحقق آن صورت گیرد.

 

0 [1]
0 [1]