البرز گلستان علی اصغر اصغری معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بازارسان سازمان را نظارت جدی بر کالاهای اصلی و اولویت دار که جز سبد اصلی شهروندان می باشد دانست و گفت: هدف از بازرسی های بعمل آمده حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در برابر گرانفروشی هاست که به صورت هدف مند و بر اساس ارزش ریالی کالاهای اولویت دار در دستور کار بازرسین سازمان صمت استان قرار می گیرد.

علی اصغر اصغری معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بازارسان سازمان را نظارت جدی بر کالاهای اصلی و اولویت دار که جز سبد اصلی شهروندان می باشد دانست و گفت: هدف از بازرسی های بعمل آمده حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در برابر گرانفروشی هاست که به صورت هدف مند و بر اساس ارزش ریالی کالاهای اولویت دار در دستور کار بازرسین سازمان صمت استان قرار می گیرد.

علی اصغری در ادامه افزود: اولویت کالاهای مورد بازرسی به ترتیب شکر،مرغ و تخم مرغ،تایر سبک و سنگین، محصولات فولادی و سیمان را بمنظور تمرکز و نظارت جدی بر فرآیندتامین و توزیع در هر هفته جزء اولویت های کارشناسان و بازرسین اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه با تخلفات احتمالی نظیر احتکارو عدم اعلام موجودی گرانفروشی کالاهای مذکور طبق قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد که بازرسان با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات نظارتی متمرکز بر کالاهای فوق بویژه انبارها و مراکز نگهداری کالا نموده اند.