افتتاح پایگاه سنجش بدو ورود به دبستان ، متمرکز استانی درشهرستان کردکوی

البرز گلستان گوهری راد مدیرکل آموزش و پرورش  استان گستان، به همراه قدمنان فرماندارکردکوی و به اتفاق ،خانعلی مدیرکل آموزش و پرورش استثنانی استان گلستان، ،خانم عقیلی معاون آموزش ابتدایی استان گلستان ،قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی ،صداقت معاون شبکه بهداشت درمان استان گلستان و همراهان پایگاه سنجش بدو ورود به دبستان بشکل متمرکز استانی درمرکز اختلالات یادگیری بینش کردکوی افتتاح شد

گوهری راد مدیرکل آموزش و پرورش از ۳۰ پایگاه استانی خبرداد و افزود امسال ۳ پایگاه دیگر اضافه شد تا سنجش تسهیل برای خانواده انجام پذیرد

وی همچنین شروع مدارس از ۱۵ شهریور برای مقاطع تحصیلی را بیان نمود

ابراهیم قدمنان فرماندارکردکوی از آمادگی کامل آموزش و پرورش در جهت تحصیل دانش آموزان و معلمان برای تدریس  خبر داد

وی درادامه با مدیران مدارس مقطع ابتدایی بشکل انلاین همزمان با شبکه شاد بشکل مجازی افتتاح شد ضمن تشکر از فعالیت معلمان در این شبکه خواستار هرجه مطلوبتر شدن برنامه ها برای دانش آموزان را از معلمان شد

پایگاه سنجش بدو ورود به دبستان بشکل استانی در مرکز اختلالات یادگیری بینش شهرستان کردکوی بمنظور هدایت دانش آموزان از جنبه های پزشکی وتشخیص  اختلالات یادگیری  جهت ورود به فضاهای آموزشی در تابستان از روز۲۴تیر۹۹ هر روزه دردوتایم صبح و بعد ازظهر به فعالیت می پردازد.

پس از افتتاح پایگاه سنجش بدو ورود به دبستان ، بمنظوررعایت پروتکل های بهداشتی  درایام شیوع کرونا ویروس از بخشهای مختلف مرکز اختلال یادگیری بینش بازدید بعمل آوردند.دراین بازدیدها توصیه های بهداشتی درجهت  پیشگیری از آسیب کووید ۱۹ به مدیر و عوامل اجرایی پایگاه سنجش بدو ورود به دبستان انجام پذیرفت.

برطبق زمان بندی خاص بخاطر رعایت پیشگیری از شیوع کرووناویروس هرروز تعداد۲۰ دانش آموز پذیرش می شود و ساعتی ۴دانش آموز به فضای پایگاه سنجش با اولویت زمان بندی سنجش واردمی شوند.

قابل ذکر است این پایگاه همزمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان وفرماندار کردکوی با مدیران مدارس مقطع ابتدایی بشکل آنلاین همزمان با شبکه شاد بشکل مجازی افتتاح کردند ومدیران مدارس ابتدایی شهرستان پیام مدیرکل آموزش و پرورش و فرماندار کردکوی را همزمان با تصویر  استماع نمودند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۲ ب.ظ

دیدگاه