رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان خبر داد:بخشش دیه میلیاردی با پا در میانی ریش سفیدان در گلستان

بخشش دیه میلیاردی با پا در میانی ریش سفیدان در گلستان
البرز گلستان فردی که به پرداخت دیه یک میلیاردی محکوم شده بود پس از تحمل دو سال زندان و با پادر میانی بزرگان و پیگیری شورای حل اختلاف بخش کمالان، استان گلستان بخشیده شد.
رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: پارسال از ۱۰۸ هزار پرونده وارده به شورای حل اختلاف استان ، ۳۰ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شد.
احمد جعفری افزود: یکی از این پرونده ها، پرونده میلیاردی دیه در شعبه صلح و سازش بخش کمالان علی آباد کتول بود که با پادر میانی ریش سفیدان ختم به خیر شد.
جعفری گفت: متهم این پرونده جوان ۲۰ ساله ایست که به پرداخت یک میلیارد تومان دیه به شاکیان محکوم شده بود اما به علت ناتوانی در پرداخت دیه، از د سال پیش تاکنون زندانی بود.
احمد جعفری افزود: این پرونده به شعبه صلحی شورای حل اختلاف کمالان شهرستان علی آبادکتول ارجاع و با مشارکت اعضای شورای حل اختلاف، ریش سفیدان و بزرگان منطقه، ۴ شاکی این پرونده بزرگوارانه دیه میلیاردی خود که حق شرعی و قانونی آنان بود را بخشیدند و رضایت دادند.
جعفری افزود: با رضایت شاکیان پرونده این جوان که از دو سال پیش زندانی بود آزاد شد..
رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت:۴۴ شعبه صلحی در دادگستری ها و دادسراهای استان بر سازش پرونده هایی که از شعب به آنان ارجاع می شود، تخصصی کار می کنند که سازش ۶۰ درصدی پرونده های ارجاعی، حاصل تلاش اعضای این شعب است.
جعفری افزود: شعب صلحی رای صادر نمی کنند و وظیفه آنها تلاش برای سازش طرفین پرونده هاست.
جعفری افزود: پارسال با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف استان ۱۶ محکوم به قصاص، دوباره به زندگی بازگشتند و ۴۱۲ زندانی آزاد شدند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ

دیدگاه