مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از آسفالت حدود ۷ کیلومتر از لاین غربی محور کردکوی – بندر ترکمن با هدف افزایش ضریب ایمنی آن خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از آسفالت  حدود ۷ کیلومتر از لاین غربی محور کردکوی  – بندر ترکمن با هدف افزایش ضریب ایمنی آن خبر داد.
البرز گلستان  مهندس “حسین محبوبی” در بازدید محور فوق در روز گذشته بیان داشت:  طول محور کردکوی بندر ترکمن حدود ۱۰ کیلومتر می باشد که در حال حاضر  بخش اعظمی از عملیات زیرسازی و تعریض ابنیه فنی آن شامل پل ها و آبروها  انجام شده است.
محبوبی ادامه داد: این پروژه، ملی و پیوست بودجه سنواتی است که از سال ۸۹ شروع شده که در این راستا حدود ۹۵ درصد باند غربی عملیات اجرای زیرسازی آن تا سطح زیر آسفالت تکمیل گردیده و در همین باند اجرای آسفالت به طول تقریبی ۷ کیلومتر نیز به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد : در باند شرقی محور عملیات زیر سازی تا سطح زیر ساب بیس تکمیل و عملیات اجرای ساب بیس و تکمیل لایه های زیر سازی در حال انجام میباشد .

مدیر کل راه و شهرساز ی استان گلستان افزود: با  تخصیص اعتبار سالجاری که حدود ۶ میلیارد تومان می باشد ضمن تکمیل باقی مانده عملیات اجرای بیس باند غربی  نسبت به تکمیل آسفالت لایه اول اقدام و همچنین  نسبت به تکمیل بخشی از عملیات اجرای زیر سازی باند شرقی اقدام می گردد.

 

خبر حسین مصدق

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ

دیدگاه