مهندس حسینی سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان از اتمام رهاسازی آب سدهای بوستان و گلستان خبر داد

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان از اتمام رهاسازی آب سدهای بوستان و گلستان خبر داد..

البرز گلستان به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان مهندس سید محسن حسینی گفت: با توجه به آغاز رهاسازی آب از سد گلستان در اواسط اسفند ۹۸ وبر اساس پیش بینی وضعیت آب و هوایی استان برای شروع بارش در روزهای اول بهار ۹۹ ، رهاسازی آب با دبی حداکثر ۳۰ متر مکعب در ثانیه از دریچه های سد گلستان برای ایجاد ذخیره سازی رواناب پیش بینی شده به میزان ۵۴ درصد حجم سد ، تا روز سوم فروردین ۹۹ ادامه داشته ونظر به شروع بارندگی در حوضه های پایین دست سد گلستان با تصویب کمیته مدیریت بحران شرکت، دریچه سد گلستان در روز سوم فروردین ساعت ۱۴ و ۳۰ بعد از ظهر بسته شد.

وی افزود: همچنین با توجه به آغاز رهاسازی آب از سد بوستان در اواسط اسفند ۹۸، رهاسازی آب از دریچه سد بوستان با دبی حداکثر ۳ متر مکعب آغاز شده بود که با توجه به ظرفیت خالی مخزن به میزان ۵۱ درصد حجم سد و بر اساس پیش بینی های انجام شده دریچه سد بوستان در روز ۲۹ فروردین اسفند ۹۸ ساعت ۱۹ عصر بسته شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۵ ب.ظ

دیدگاه