- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان:مردم در کنار رعایت بهداشت فردی الگوی مصرف آب را مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس استاندارد جهانی مصرف آب در بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که از منابع آبی مطلوبی برخوردار هستند به ازای هر نفر روزانه کمتر از ۱۴۰ لیتر آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه مردم در صرفه جویی و اصلاح مصرف آب نقش به سزایی دارند، ادامه داد: میانگین مصرف آب در ایران از جمله استان گلستان روزانه بیش از ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر است و در برخی از شهرها حتی به ۲۵۰ لیتر هم می رسد.

وی بر ضرورت تغییر نگرش در مصرف آب تأکید کرد و گفت: برای اصلاح و بازسازی شبکه های آب برنامه های مختلفی با هدف کاهش هدررفت آب در دستور کار قرار دارد.

هرمزی از مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند و متذکر شد: در شرایط فعلی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است تأمین آب در راستای ارتقای سطح بهداشت تأثیرگذار است و ضرورت حفظ بهداشت فردی و بهداشت محیط به آب نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به شستشوی مکرر دست ها برای پیشگیری از کرونا به مدت ۲۰ ثانیه اشاره کرد و افزود: مردم در کنار رعایت بهداشت فردی الگوی مصرف آب را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اختصاص هتل ورزش گرگان به عنوان نقاهتگاه بیماران بهبودیافته کرونا یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان برای آماده سازی و استقرار تیم های پزشکی در هتل ورزش گرگان در کمتر از ۲۴ ساعت ۲۵۰ متر شبکه فرعی آب رسانی و همچنین ۲۰۰ متر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب را اجرایی کرده است.

0 [1]
0 [1]