صندوق بازنشستگی کشوری گلستان خبر داد: در راستای مقابله با ویروس کرونا و عدم مراجعه حضوری بازنشستگان سامانه ۲۵۰۰ آماده پاسخگویی به آنان می باشد

به گزارش البرز گلستان در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و انجام بی کم و کاست مفاد مصوبه دولت الکترونیک و نیز میز خدمت در دستگاهای اجرایی و همچنین ذکر این نکته مهم که مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری از جمله افشار اسیب پذیر جامعه در برار بیماری های ویروسی میباشند لذاکلیه امور مربوط به بازنشستگان و وظیفه بگیران و شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در استان صرفا توسط نماینده تام الاختیار یا رابط ان دستگاه پیگیری و انجام گردد و از ارجاع عزیزان پیش گفته به این مدیریت جددا خودداری نمایند.بدیهی است در راستای ارتقا سلامت و بهداشت جامعه هدف این مجموعه مهم ترین عوامل مقابله با وضعیت فعلی (بیماریهای ویروسی)و پیشگیری از شیوع ان عدم حضور ارباب رجوع در اماکن عمومی و پر تردد میباشد.این مدیریت و کارکنان ان امادگی خود را جهت پاسخگویی در ارباب رجوع با شماره ۲۵۰۰ میباشد.و جهت رفاه بازنشستگان و جامعه هدف هر روز در ساعات اداری در خانه امید واقع در پارک چاله باغ پزشک عمومی جهت معاینه پزشکی امادگی خود را اعلام نموده است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۱ ب.ظ

دیدگاه