- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبرداد: ساخت سه بیمارستان در استان عملیاتی می شود

البرز گلستان  دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان که با حضوررئیس سازمان برنامه و بودجهب برگزار شد، با اشاره به حوزه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: زیرساخت های استان در حوزه بیمارستانی عقب است و سال گذشته پروژه بیمارستانی با حضور دکتر نوبخت کلنگ خورد و امیدواریم به حوزه بیمارستانی گلستان توجه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: یکی از برنامه ها در حوزه بیمارستانی گلستان فاز نخست بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی بود که بنا است بودجه این پروژه به استان دیگری منتقل شود و امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که با توجه به شرایط استان این بیمارستان در گلستان باقی بماند.

وی با بیان اینکه متأسفانه تنها بیمارستان اطفال گلستان بدترین بیمارستان اطفال کل کشور است، بیان کرد: نامه نگاری هایی در این خصوص اتفاق افتاده و طرح ساخت بیمارستان اطفال را آماده کردیم ولی رای کمیته ۲۳ را ندارد و امیدواریم در راستای ساخت این بیمارستان اهتمام ویژه شود.

فاضل خاطرنشان کرد: در سفر امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه ساخت سه بیمارستان کلنگ زنی می شود.

 

0 [1]
0 [1]