تاکیدمهندس نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان بر لزوم استفاده بیش از پیش از دانش و پتانسیل اساتید دانشگاه در حل مسائل و معضلات شبکه توزیع برق استان

تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت توزیع نیروی برق استان و دانشگاه گلستان منعقد گردید.
البرز گلستان جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه تفاهمنامه همکاری تحقیقاتی فی مابین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و دانشگاه گلستان مبادله گردید.در این مراسم که باحضور مدیرعامل ومعاون برنامه ریزی و برخی اعضای کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان در دانشگاه گلستان برگزار گردید برتقویت ارتباط بین صنعت برق استان و دانشگاه گلستان تاکید گردید.در این جلسه مهندس نصیری بر لزوم استفاده بیش از پیش از دانش و پتانسیل اساتید دانشگاه در حل مسائل و معضلات شبکه توزیع برق استان تاکید نمودند.اقای دکتر یغمایی رئیس دانشگاه گلستان نیز با تاکید بر این نکته که دانشگاه و صنعت میبایست به این باور و اعتقاد برسند که میتوانند با همکاری یکدیگر مسائل و مشکلات موجود را در صنعت مرتفع نمایند بر لزوم عملیاتی شدن این تفاهمنامه تحقیقاتی تاکید ورزیدند.در ادامه جلسه مهندس کمیلی فر. معاون برنامه ریزی شرکت.توزیع برق با بر شمردن موضوعات سند استراتژیک شرکت توزیع برق استان در موضوعات کاهش تلفات و کاهش خاموشیها و حذف مراجعه حضوری مردم به شرکت توزیع برق استان جهت گرفتن خدمات تا سال۱۴۰۴و موضوع بهبود بهره وری اقتصادی این سند استراتژیک ,بر استفاده از پتانسیل. ودانش اساتید دانشگاه گلستان در این موضوعات تاکید و گزارشی ز مقالات پذیرفته شده کارکنان شرکت توزیع برق استان در کنفرانسهای بین المللی برق و شبکه توزیع برق ارائه نمودند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ

دیدگاه