اصغری معاون نظارت سازمان صنعت و معدن وتجارت گلستان از مشارکت بازنشستگان در طرح نظارت برمراکز خدمات دهی خبر داد

اصغری معاون نظارت سازمان  صنغت و معدن وتجارت  استان گلستان شما بازنشستگان جز ذخایر این نظام هستید

البرز گلستان دهمین نشست روسای کانونهای صنذوق بازنشستگی گلستان در خانه امید امروز با حضور براری مذیر صندوق بازنشستگی و  اصغری معاون نظارت سازمان  صنغت و معدن وتجارت  استان گلستان برگزارشد

در این نشست اصغری اظهار کردبا توجه به دغدغه های اقتصادی ادارات صمت در سطح استان در راستای تامین سبد معیشتی از طریق کانونها بازنشستگی آمادگی همکاری ذارذ.

وی یکی از بهترین جامعه هدف جهت خدمات دهی را بازنشستگان نام برد.

معاون نظارت سازمان  صنغت و معدن وتجارت  استان گلستان از روسای کانونها خواست جهت دریافت اجناس معیشتی در هر شهرستان یک فروشگاه را معرفی نمایند

اصغری در ادامه گفت هرجا پول می ذهید باید فاکتور یا سند و تعرفه بدهند

وی از طرح جدید سازمان صنعت و معدن وتجارت در جهت مشارکت مردم در نظارت برمراکز خدمات دهی خبر داد.

معاون نظارت سازمان  صنغت و معدن وتجارت  استان رعایت تعرفه و پاسخگو بودن را وظیفه هر دستگاه دانست.

اصغری در این نشست از بازنشستگان بعنوان افراد صاحب تجربه خواست در این طرح در سطح شهرستانها به کمک سازمان  صمت بیایندو اظهار کرد بررسی شکایت در راستای خدمات بصورت رایگان می باشد

وی از همه خواست که بازرسان نظارت حتما باید کارت شناسایی داشته باشند و در صورت عدم شناسایی می توان از طریق پلیس ۱۱۰ یا ۱۲۴ نظارت پیگر باشند و خواست که مردم هم بازرسین را چک کنند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴۷ ب.ظ

دیدگاه