نظری معاون پژوهش و فناوری اداره کل آموزش و پرورش گلستان از برنامه های هفته پژوهش و فناوری آموزش و پرورش استان خبر داد

به گزارش البرز گلستان قدرت الله نظری معاون پژوهش و فناوری اداره کل آموزش و پرورش گلستان از برنامه های هفته پژوهش و فناوری آموزش و پرورش استان خبر داد

نظری رئوس برنامه های  هفته پژوهش را به شرح زیر اعلام کرد
۱( برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی شهرستان با حضور اعضاء و فرماندار و مسئولین شهرستانی و دعوت از اعضای شورای تحقیقات استان
با دغدغه تفکر پژوهشی در شهرستان
۲( درج شعارهای پژوهشی در سربرگ نامه های اداری
۳( تجلیل از اعضای کمیته پژوهشی شهرستان
۴( زدن زنگ پژوهش در مدرسه و دعوت از مسئولین پژوهشی در روز ۱۶ آذر . پخش مراسم متمرکز از طریق ویدئو کنفرانس در شهرستانها و
مدارس دارای ظرفیت
۵( اجرای برنامه سخنرانی با موضوع پژوهش در مدارس
۶( تقدیر از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر
۷( فراخوان مقاله
۸( طراحی و انتشار تراکت
۹( برگزاری جشنواره دانش آموزی در هفته پژوهش در همه شهرستانها و ارسال جدول زمانبندی به استان
۱۰( برگزاری مسابقه پژوهشی ویژه دانش آموزان
۱۱( برگزاری دوره آموزشی استارت آپ با همکاری حوزه فنی و حرفه ای در حاشیه نمایشگاه یا در مدارس متقاضی
۱۲( برگزاری گردهمایی پرسنل فوق لیسانس و باالتر به منظور توسعه فرهنگ پژوهش )کاربست های پژوهشی(
۱۳( به منظور عدم تداخل برنامه ها شهرستانها زمان برگزاری مراسم را به حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی اداره کل اعالم فرمایند
۱۴( دیدار با نخبگان ، پیشکسوتان علمی ، مخترعان و کارآفرینان
۱۵( برگزاری سمینار نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱۶( اجرای تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و فنی و حرفه ای و کتابخانه و ارشاد و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه
۱۷( اجرای برنامه گفتمان دانش آموزی در قالب پژوهش
۱۸ ( برگزاری تورهای علمی و پژوهشی با دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی و حوزه ها و شرکت ها
۱۹ ( حضور دانش آموزان جهت بازدید از نمایشگاه متمرکز کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی استان از تاریخ ۱۷/۹/۹۸ لغایت
۲۳/۹/۹۸ به آدرس میدان بسیج ، دانشگاه گلستان – جهت هماهنگی تا تاریخ ۹۸۹//۱۴ با خانم رضایی نیا به شماره ۰۹۱۱۲۷۱۹۲۹۸
هماهنگ شود
۲۰( ارسال جدول زمانبندی حضور دانش آموزان در نمایشگاه متمرکز استان
۲۱( برگزاری جشن گلریزان کتاب ) هر واحدی که کتاب مازاد دارد به واحد پژوهش اهدا نماید(
۲۲( تشکیل کارگروه اندیشه ورز در حوزه تحقیق و پژوهش استان با حضور نمایندگان علمی دانشگاه و آموزش و پرورش

فهرست اولویت بندی برنامه های پیشنهادی هفته پژوهش و فناوری اداره کل آموزش و
پرورش استان گلستان
۱(برگزاری مراسم نمادین زنگ پژوهش در دبیرستان دوره دوم دخترانه عصمت گرگان و شهرستانهای استان در تاریخ ۹۸/۹/۱۶
ساعت ۹ صبح با حضور مسئولین استانی و شهرستانی
۲( پخش اجرای مراسم زنگ پژوهش بطور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس در مدارس دارای ظرفیت این سیستم در شهرستانهای
استان
۳( برگزاری جشنواره دانش آموزی تجلیل از پژوهشگران و فناوران جوان همزمان با زنگ پژوهش در روز ۱۶ آذر
۴( برگزاری تورهای علمی و پژوهشی با دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی و حوزه ها و شرکت ها
۵( حضور دانش آموزان جهت بازدید از نمایشگاه متمرکز کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۹۸/۹/۱۷
۹۸/۹/۲۳ لغایت
۶( ارسال جدول زمانبندی حضور دانش آموزان در بازدید از نمایشگاه توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای همجوار
۷( اخذ مجوز اجرای تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و کتابخانه و ارشاد و فنی و حرفه ای و شرکتها در صورت نیاز و تمهید
مقدمات
۸( هماهنگی دستگاه ها و موسسات با آموزش و پرورش استان به منظور اعالم زمان ، مکان ، تعداد ، فضا و امکانات آموزشی و
تحقیقاتی جهت بازدید دانش آموزان و همکاران
۹( اخذ مجوز جهت برگزاری پنل جلسه شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان در محل نمایشگاه فن بازار
۱۰( اخذ مجوز برگزاری پنل های تخصصی کارگاه خالقیت و ایده پردازی و کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی ویژه دانش آموزان
در محل نمایشگاه فن بازار

فهرست اولویت بندی برنامه های پیشنهادی هفته پژوهش و فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان را به شرح زیر می باشد
۱(برگزاری مراسم نمادین زنگ پژوهش در دبیرستان دوره دوم دخترانه واثقی گرگان و شهرستانهای استان در تاریخ ۹۸/۹/۱۶
ساعت ۹ صبح با حضور مسئولین استانی و شهرستانی
۲( پخش اجرای مراسم زنگ پژوهش بطور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس در مدارس دارای ظرفیت این سیستم در شهرستانهای
استان
۳( برگزاری جشنواره دانش آموزی تجلیل از پژوهشگران و فناوران جوان همزمان با زنگ پژوهش در روز ۱۶ آذر
۴( برگزاری تورهای علمی و پژوهشی با دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی و حوزه ها و شرکت ها
۵( حضور دانش آموزان جهت بازدید از نمایشگاه متمرکز کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۹۸/۹/۱۷
۹۸/۹/۲۳ لغایت
۶( ارسال جدول زمانبندی حضور دانش آموزان در بازدید از نمایشگاه توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای همجوار
۷( اخذ مجوز اجرای تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و کتابخانه و ارشاد و فنی و حرفه ای و شرکتها در صورت نیاز و تمهید
مقدمات
۸( هماهنگی دستگاه ها و موسسات با آموزش و پرورش استان به منظور اعالم زمان ، مکان ، تعداد ، فضا و امکانات آموزشی و
تحقیقاتی جهت بازدید دانش آموزان و همکاران
۹( اخذ مجوز جهت برگزاری پنل جلسه شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان در محل نمایشگاه فن بازار
۱۰( اخذ مجوز برگزاری پنل های تخصصی کارگاه خالقیت و ایده پردازی و کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی ویژه دانش آموزان
در محل نمایشگاه فن بازار
۱۱( برگزاری همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در تاریخ ۹۸/۹/۲۷ در مجل کانون طه

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۵ ب.ظ

دیدگاه