- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

در راستای ارتقای سلامت جوانان در گلستان انجام شد/فعالیت های مشترک دانشگاه فرهنگیان و مرکز بهداشت استان

به گزارش البرز گلستان در راستای انعقاد تفاهم نامه مشترک  دانشگاه فرهنگیان و مرکز بهداشت استان و با توجه به معرفی سامانه ناب استان گلستان  ، کمیته مشترک مرکز بهداشت استان و دانشگاه  استان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،رییس دانشگاه فرهنگیان استان دکتر مازندرانی و ریاست پردیس های آیت الله خمینی ، خامنه ای و پردیس گنبد و معاونین و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان و و همکاران واحد بهبود تغذیه و سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در مرکز بهداشت استان برگزار گردید .
در  ابتدا دکتر عارف نیا ضمن بیان اهمیت ارتقاء  گروه سنی جوانان عنوان نمودند با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از جمعیت استان را جوانان تشکیل میدهند و با توجه به اینکه بخش عظیمی از آن ها در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند  ، توجه به این ارتقاء سلامت این  گروه هدف بسیار  با اهمیت و ضروری میباشد .  به همین مناسبت در ادامه فعالیت های ارزشمند مشترک دانشگاه فرهنگیان و مرکز بهداشت استان در طول سال های گذشته ، بر آن شدیم به منظور ایجاد زمینه همکاری های علمی ، آموزشی،تحقیقاتی واستفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های علمی ، پژوهشی و آموزشی بالقوه و بالفعل ،  تفاهم نامه جدید در راستای برنامه های سلامت دانشجویان منعقد گردد . همچنین با عنایت به آمار بالای چاقی و اضافه وزن در جوانان ، برنامه های بهبود شیوه زندگی سالم و تغذیه سالم در رئوس برنامه های اجرایی قرار گیرد .  ایشان در ادامه فرمودند   سامانه ناب استان گلستان ظرفیت بسیار خوبی دارد که امیدواریم با هماهنگی انجام شده کلیه دانشجویان بتواند مراقبت های دوره ای را دریافت و در سامانه ناب استان ثبت گردد .
درادامه دکتر مازندرانی رییس دانشگاه فرهنگیان استان عنوان نمودند دانشگاه فرهنگیان استان با وجود حدود ۲۰۰۰ نفردانشجو که در گروه سنی جوانان هستند  ، ظرفیت خوبی برای اجرای برنامه های سلامت جوانان هستند و کما فی السابق آمادگی هر گونه همکاری مشترک با مرکز بهداشت استان را دارد و با توجه اینکه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان معلمان آینده هستند سفیران سلامت خوبی برای دانش آموزان خود میباشند و آموزه های بهداشتی را  را به آن ها منتقل نمایند .
در ادامه مسئولین و  کارشناسان واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  مرکز بهداشت استان و دانشگاه فرهنگیان ،  گزارش  اقدامات انجام شده  در راستای سلامت جوانان  و چگونگی انجام  معاینات غربالگری در  سامانه ناب استان گلستان را ارایه دادند
و در پایان تفاهم نامه مشترک دانشگاه فرهنگیان استان و مرکز بهداشت استان  منعقد گردید. برگزاری دوره های آموزشی  و کمپین های آموزشی در راستای ارتقاء سلامت دانشجویان ، ارزیابی دوره ای دانشجویان ، سفیران سلامت دانشجویی ، تنظیم برنامه غذایی دانشجویان ، نظارت بر بهداشت محیط و فضای فیزیکی  ، رعایت اصول بهداشت حرفه ای در دانشگاه و …….. از موارد مورد طرح در این تفاهم نامه بود .

0 [1]
0 [1]