‍‍ خبرنگاران و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مطالبات جدی صنفی

‍‍ خبرنگاران و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مطالبات جدی صنفی

به گزارش البرز گلستان موتور انتخابات در کشور و استان گلستان روشن ودر حال حرکت بسوی دوم اسفند روز موعود انتخابات می باشد و کاندیداها این روزها در حال یارگیری و کارهای ایستگاهی می باشند و در این مدت جدا از مطالبات جناح های سیاسی و فرصت طلبان ،عدهای از الان مطالبات خود را از کاندیدای مورد نظر خواهانند و به نوعی کادوی خود را از قبل می خواهند و بعضی از سازمانها و نهادهااز مرکزبه نوعی در استانها در حال شناسایی کاندیداها مطرح می باشند تا بتوانند در مجموعه کشوری عده ای از نمایندگان را برای دفاع از طرح های آینده خود در مجلس شناسایی و آماده کنند. آنچه که در اینجا مغفول مانده شایسته سالاری می باشد که رسانه می تواند نقش موثری در معرفی فرد شایسته به جامعه داشته باشد.
🔻اما در اینجا بحث داغ کنندگان تنور انتخابات جهت حضور حداکثری یعنی اصحاب رسانه و خبرنگاران می باشند که تاکنون در این راستا از این تنور نانی به آنان نرسیده وخالی ماندن بحث بیمه خبرنگاران ، مشکلات کاغذ مطبوعات ،یارانه ها ، آگهی های دولتی و سایر مطالبات بر زمین مانده قسمتی از آن مطالبات می باشد

لذاانتخابات نباید اجازه دهد خبرنگاران به عنوان ابزار سیاسی و تبلیغی قرار گیرند و رسانه باید تبیین کننده سیاست باشند و نه دنبال کننده سیاست ومطالبات خبرنگاران هم که اگر عنوان می شود، نباید به عنوان یک شعار تبلیغاتی محسوب شود. ولی خبرنگاران نیز باید مطالبات خود را از الان با کاندیداهای مطرح بیان کنند و فقط در حد شعار تبلیغاتی ایام انتخابات نماند و این حق اصحاب رسانه می باشد که بتوانند با اتحاد و همدلی کاندیداهایی را حمایت و روانه مجلس کنند که از مطالبات به حق آنان دفاع کنند و اگر در این ایام از این حقوق حقه دفاع نشود باید باز حسرت مطالبات را در دل خود داشته باشند و انتظار می رود از اصحاب رسانه ، خانه مطبوعات و انجمن های صنفی که طی نشست های تخصصی در این مورد مهم مطالبات خبرنگاران را دسته بندی نموده و آنرا جهت اطلاع بقیه خبرنگاران اعلام کنند.

🔴 و پایان اینکه کاندیدهای که بطور جد قصد ورود به عرصه انتخابات یازدهم را دارند مطالبات جدی خبرنگاران را فراموش نکنند.

@alborzegolestan

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۹ ب.ظ

دیدگاه