- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مدیرعامل گاز گلستان از اتمام عملیات اجرای تعمیرات خط ۳۰ اینچ گاز ووصل جریان گاز ۴ شهر و۷۷ روستا و واحدهای صنعتی استان خبر داد

مهندس محمد رحیم رحیمی در البرز گلستان به نقل ازپایگاه خبری گاز گلستان از وصل جریان گازمشترکین عزیز  ۴ شهر ، ۷۷ روستا و تعدادی از واحد های صنعتی مستقر درمسیر اجرای پروژه تعمیرات خط  لوله سراسری در منطقه رودخانه شهر فاضل آباد خبر داد.

وی افزود:درچند روزگذشته شاهد اجرای عملیات  تعمیرات در مسیر خط انتقال ۳۰ اینچ سرخس – نکاء  حدفاصل شهر فاضل آباد تا گرگان  که در حادثه سیل سال جاری آسیب دیده بود توسط همکاران منطقه ۹ عملیات انتقال گازبودیم که درهمین رابطه ، با هماهنگی های انجام شده با مسئولین استان و مناطق  مورد نظر از ساعت ۲۱ روز پنجشنبه  مورخه ۱۸  مهر ۹۸ ، گاز مشترکین گرامی  ۴  شهرقرق ، سرخنکلا  ،فاضل آباد وجلین  بهمراه  ۷۷ روستا و تعدادی از واحدهای مستقردرمسیراجرا قطع گردید.

مهندس رحیمی تصریح کرد: قبل ازانجام عملیات ،مکاتبات ورایزنیهای مورد نیازبه منظورهماهنگی با شرکت ملی گاز، مدیریت بحران استانداری ،فرمانداریهای شهرستانهای گرگان ،علی آباد وآق قلا، شرکت پخش فراورده های نفتی وهمچنین دستگاههای ذیربط  انجام پذیرفته  و با متعادل شدن فشار گازو آمادگی نیروهای عملیاتی ، طی برنامه ریزی انجام شده گاز ۴ شهر و ۷۷ روستای و واحدهای صنعتی مورد نظررا با حضور اکیپهای امدادی شرکت قطع نمودیم که دراین خصوص گاز بیش از ۳۶  هزارمشترک  قطع شد .

وی  ادامه داد:خوشبختانه با همت و تلاش مدیر ومجموعه پرتلاش منطقه ۹ عملیات انتقال گاز،کارتعمیر و بازسازی خط  لوله  ۳۰ اینچ سراسری سرخس –نکاء  در منطقه رودخانه شهر فاضل آباد با موفقیت انجام شد

رحیمی  افزود:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به منظور تسریع در انجام عملیات و کاهش مدت زمان قطع و وصل گاز از تعدادی ازهمکاران استانهای معین مازندران ،خراسان شمالی وسمنان بهمراه شهرستانهای معین  درانجام این برنامه کمک گرفتیم و روند انجام کار را تسریع دادیم.

 ایشان اشاره کردند:با انجام موفق عملیات تعمیر پروژه  و تزریق گاز خط سراسری ، بلافاصله گروهای امدادی گاز گلستان با مراجعه به درب  منازل  مشترکین (درصورت حضور آنها) نسبت به وصل جریان گازایشان مبادرت نمودند و مشترکینی که به هر دلیلی در منزل حضور نداشتند درمراجعات بعدی گازشان وصل گردید.

   مدیرعامل گازگلستان  در خاتمه ضمن تقدیر از دست اندرکاران و متولیان  اجرای این پروژه مهم  و صبوری مردم عزیزشهرها و روستاهای اعلام شده اظهار داشت: همه این اقدامات  ، ماحصل تلاشها  و همت  همکاران گرامی و همکاری مسئولین و ادارات منطقه بوده که اجرای کار به  این شایستگی  انجام پذیرفت  وبخشی از نگرانی مردم در راستای استمرار و پایداری جریان گاز درایام سرد سال کم شده  تا با تعمیر خطوط آسیب دیده ، جلوی حوادث و قطع جریان گاز را بگیرند .

0 [1]
0 [1]