فراخوان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان به ۵۰ صنف و مشاغل حقیقی جهت استفاده از کارتخوان بانکی + فهرست مشاغل مشمول

 به گزارش البرز گلستان صاحبان مشاغل مشمول نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراخوانده شدند تا از اول مهر نسبت به راه اندازی و نصب کارتخوان اقدام کنند.

در این فراخوان امده است: در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور تمامی صاحبان حرف و مشاغل از ابتدای سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش مطابق مقررات می‌باشند؛ لذا از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می‌آید که از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی کشور نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/ پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.

فراخوان به ۵۰ صنف و مشاغل حقیقی جهت استفاده از کارتخوان بانکی

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹ ب.ظ

دیدگاه