- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

روحانی فردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان:مواد مخدر به یکی از خطرات اصلی تهدیدکننده خانواده‌ها تبدیل شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان با تاکید بر اینکه ریشه‌کنی معضل اعتیاد نیازمند مشارکت همه مردم است، گفت: مواد مخدر به ابزاری برای مقابله با نظام و مردم ایران تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان؛ محمودرضا روحانی‌فر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرگز اظهار داشت: مواد مخدر به ابزاری برای مقابله با نظام و مردم ایران تبدیل شده و دشمنان از آن به‌عنوان یک راهبرد استفاده می‌کنند.

وی افزود: تنها راه کار ریشه کنی معضل اعتیاد در جامعه حضور و مشارکت گسترده مردم در عرصه مبارزه با این پدیده شوم است.

دبیر شورا بیان داشت: فروپاشی خانواده‌ها و خارج شدن جوانان از چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور مهمترین هدف دشمنان از شیوع مواد مخدر است.

روحانی فر با بیان اینکه، بنای مبارزه با مواد مخدر بر اجرای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پیشگیرانه استوار می‌باشد، افزود: مواد مخدر به یکی از خطرات اصلی تهدیدکننده خانواده‌ها تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: باید جامعه به این باور برسد که مواد مخدر به ویژه صنعتی آن، تهدیدی جدی است و نیازمند توجه به بحث پیشگیری و درمان است.

دبیر شورا بیان داشت: ما باید خانواده را مدرسه، دانشگاه، دستگاهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه را در کنار همدیگر قرار بدهیم و با همکاری، همدلی و همیاری پیام خود مراقبتی را در جامعه داشته باشیم.

0 [1]
0 [1]