روزبهان رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گلستان :زیر ساختهای ارتباطی برای استفاده سامانه در تمام مطب پزشکان توسط دستگاههای مربوط مهیا شود

به گزارش البرز گلستان به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان جلسه ستاد درامدها وتجهیز منابع استان با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر ریاست سازمان ،برگزار گردید .دراین جلسه که بیشتر در خصوص آخرین رونداجرایی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶  مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸در خصوص استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارت خوان)صاحبان حرفه ومشاغل پزشکی برگزار گردید.

ابتدا طبرسا مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان  گزارشی از وضعیت درآمدهای استان ومیزان تحقق درامدها وبویژه درامدهای بخش بهداشت ودرمان ارائه نمود.وسپس دکتر مطهری رئیس سازمان نظام پزشکی استان با ذکر این مطلب که پزشکان مکلف به انجام واجرا قانون هستند گفت :در حال حاضر از ابتدای سال ۹۸  حدود ۹۵ درصد ازپزشکان در مطب های خود از پایانه فروشگاهی استفاده می کنند وامید واریم با توجه به ایجاد زیر ساخت ها وامکانات ارتباطی ،بقیه مطب ها نیز به این سامانه مجهز شوند.در ادامه  هزار جریبی مدیرکل امور مالیاتی استان با ذکر همکاری بیشتر پزشکان افزود :برای همکاری بیشتر لازم است جلسه ای با حضور نماینده هماهنگی امور بانکها ،اداره کل امور اقتصادی ودارایی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی برگزار تا راهکارهای اجرایی بررسی گردد.

در ادامه روزبهان رئیس سازمان ضمن تبریک اعیاد ماه ذی الحجه از همکاری  پزشکان در راستای اجرایی شدن آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم تشکر وقدردانی نمود.وافزود:یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی کشور، حجم بالای فرار مالیاتی است.  وممکن است در  بین این قشر از زحمتکشان نیز   به عنوان قشر پر در آمد جامعه محسوب می‌شوند افرادی باشند که نسبت به پرداخت مالیات حرفه خود جدیت نداشته باشند

وی تاکید کرد با یک برنامه ریزی دقیق می توان شرایط همکاری این قشر زحمتکش را در وصول مالیات بر درامد جلب نمود .

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تصریح کرد علی الرغم تلاشهای سازمانهای امور اقتصادی و ودارایی  ،امور مالیاتی ،دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی ذر اجرایی شدن این موضوع ،باید دستگاههای ناظر با ارزیابی ودقت نظر ،کسانیکه در اجرایی شدن این قانون تمکین نمی کنند برابر قانون با آنها رفتار نمایند.

وی ضمن الزام تمام پزشکان برای نصب دستگاه کارت خوان در مطب های خودشان گفت:زیر ساختهای ارتباطی برای استفاده سامانه در تمام مطب پزشکان توسط دستگاههای مربوط مهیا شود .تا این قانون در استان به طور کامل به مرحله اجرا برسد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۳۷ ب.ظ

دیدگاه