- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

غفوریان مدیریت شعب بانک مسکن  گلستان :کلید رشد اقتصاد در کشور با رونق بخش مسکن اتفاق می افتد

به گزارش صبح گلستان مراسم تجلیل از خبرنگاران استان گلستان به مناسبت هفته خبرنگاران در دفتر مدیریت امور شعب بانک مسکن برگزار شد.

غفوریان در این آئین ضمن تقدیر از وظائف مردمی خبرنگاران نقش  مطبوعات ازنقش  نقال را تبدیل به نقش نقاد   معرفی کرد .ونقش خبرنگاران استانی را به جهت هدایت ملی  در بحث سیل زدگان انعکاس اخبار را بسیار مفید دانست .

مدیریت شعب بانک مسکن  گلستان  گفت : کلید رشد اقتصاد در کشور با رونق بخش مسکن اتفاق می افتد.

وی در باره بحث وام به سیل زدگان اظهار کرد:۳۲۳۱ فقره پرونده به بانک معرفی شد که ۲۶۵۵ فقره آن عملیاتی شده است.

غفوریان یکی از رویکردهای بانک مسکن را هدایت ساخت وساز به حرفه ای سازها و انبوه سازان به جهت کیفیت ساخت و هزینه کمتر دانست .

وی در باره وضعیت مسکن مهر گفت : از ۴۳هزار واحد مسکن مهر ۳۸هزار واحد را تعیین تکلیف شده است

غفوریان مدیریت شعب بانک مسکن  گلستان در عنوان اقدام ملی در ساخت ساز تاکید کرد: عنوان اقدام ملی بانک عامل آن بانک مسکن می باشد  که بحث جدیدساخت۴۰۰ هزار واحدمسکونی می باشد،

 

0 [1]
0 [1]