فرماندهی انتظامی استان گلستان  در مراسم روز خبرنگار : مهمترین وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم وتامین امنیت و حفظ ارزشها  می باشد

سردار قاسمی فرماندهی انتظامی گلستان : ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید صارمی گفت : شناسنامه من از بندر ترکمن می باشد و اهمیت این استانبر کسی پوشیده نیست . الان گیاز به شما دارم برای نیاز به ماموریت.

وی افزود: دشمنان در نظام سلطه همیشه یکجا استان گلستان را انتخاب می کنند و این از اهمیت استان گلستان است .

سردار قاسمی در ادامه گفت : خبرنگاریحرفه بیار مهمی است که مردمی ترینقشر و در بطن مردم قرار دارند و کم و کاستی ها را به مردم انتقال می دهند و مردمی بودن باعث می شود مردم سریعتر خبرها را به خبرنگاران می رسانندو این تبادل اخبار باعث ایجاد امنیت و نشاط عمومی می شود.

فرماندهی  انتظامی استان  گفت : مهمترین وظیفه اینجانب بحث ایجاد نظم وتامین امنیت و حفظ ارزشها  می باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما به تنهایی در تولید و حفظ و گسترش امنیت نمی توانیم موفق باشیم و شما پل ارتباطی بین ما و مردم هستید  ودر احساس امنیت خب سنگباران نقش بی بدیل دارند.

سردار قاسمی گفت: جرائم خشن در استان دارای آمار بالای می باشد و خبرنگاران باید پای کار بیاییم و.امنیت مردم برای پلیس خط قرمز است و اشراف پلیس بسیار مهم است .

فرماندهی انتظامی استان گلستان در ادامه گفت : واقعا در حال تعقیب چاقو کش و اسلحه هستیم  ما اقتدار ما برای مردم است و مهربانانه مردم را حمایت و هدایت می کنیم.

وی تاکید کرد: در برون شهری ۲ه درصد کاهش فوتی داریم و ۵۰ درصد مجروحین افزایش داشته  تعداد شکایت ۲۰۰درصد افزایش داشته و پیشنهادات و تقدیر کاهش داشته، و کل تماسهاافزایش ۱درصد گرگان با ۴۳ درصد رشد داشته و جرائم خشن ۵۶درصد  افزایش و دستگیری مجرمین ۵۰درصد افزایش داشته.

سردار قاسمی سپس تصریح کرد:در سرقتها افزایش ۱۰۲ درصدی وقوع سرقتها را داریم و ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داریم.

 

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۰ ق.ظ

دیدگاه