کشیری معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خبر داد: اداره کل ارشاد گلستان با کسب حداکثر امتیاز  اجرای مصوبات کارگروه توسعه مدیریت را در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن خود کرد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان موفقیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در کسب امتیاز حداکثری کارگروه توسعه مدیریت آن اداره کل در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، نصراله کشیری افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با کسب امتیاز ۱۰۰ حداکثر امتیاز  اجرای مصوبات کارگروه توسعه مدیریت را در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال ۹۷ امتیاز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ۹۲ بود که رتبه در حد انتظار به شمار می آمد و هم اکنون با کسب امتیاز ۱۰۰ در دسته ی اول استان های کشور قرار گرفت.

یادآوری می شود تلاش برای ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در سطح واحدهای تابعه استان، برنامه ریزی به منظور اجرای طرح ها، برنامه ها و مصوبات شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت متبوع، تهیه، تدوین و ارائه گزارش ادواری از اقدامات انجام شده و ارسال به دبیرخانه شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت متبوع، بررسی  و تصویب پیشنهادات واصله از کمیته های تخصصی ذیربط ، هدایت و نظارت بر فعالیت کمیته های تخصصی ذیربط را از اهم وظایف کارگروه توسعه مدیریت است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۳۷ ب.ظ

دیدگاه