- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در بازدید از دفتر نشریه صبح گلستان از وجود ظرفیت ارتقاء این نشریه به روزنامه و تاکیدبر لزوم پیگیری این ظرفیت بعنوان یک حق قانونی خبر داد

با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل بازنشستگی گلستان انجام شد:
بازدید از دفتر نشریه صبح گلستان و نشست صمیمانه با دست اندرکاران

به گزارش صبح گلستان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به اتفاق گلچین معاون فرهنگی رسانه ای ،خانم آل نبی و دیلم رئیس اداره فرهنگی و کارشناس مسئول رسانه با حضور در دفتر هفته نامه صبح گلستان با مدیر مسئول ،تحریریه و همکاران این نشریه دیدار کردند.
در این دیدار محمد صالح افتخاری مدیر مسئول نشریه صبح گلستان ضمن خیر مقدم به میهمانان به بیان گزارشی از روند فعالیت این رسانه پرداخت .
افتخاری با تاکید بر وضعیت و جایگاه مطبوعات در کشور و استان از معضل هزینه چاپ و کاغذ و افزایش چند برابری قیمت بعنوان یکی از مهمترین مشکلات مطبوعات یاد کرد و افزود : علیرغم مجموع عوامل تلاش کردیم تا نظم در انتشار و ارتقای سطح کیفی نشریه مد نظر قرار گیرد و با توجه به محدودیت اختصاص آگهی به این نشریه و برخی همکاران هزینه ها شخصا پرداخت نمودم .
وی با اشاره به اقدامات قانونی و حمایتی ارشاد استان در راستای بهبود وضعیت مطبوعات استان اظهار امیدواری کرد: مطبوعات و رسانه ها باید بتوانند نقش خود در توسعه استان و انحام رسالت اطلاع رسانی خودبخوبی ایفا نمایند.
افتخاری ضرورت وجود همدلی و تعامل را نیاز استان برای رشد و توسعه عنوان کرد و گفت:آنچه استان نیاز دارد همدلی و همکاری همه دست اندرکاران برای توسعه همه جانبه است
در ادامه دکتر کشمیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از نقش رسانه ها در توسعه استان از صبح گلستان بعنوان یکی از نشریاتی یاد کرد که دغدغه توسعه در مطالب آن بخوبی مشهود است و این حاکی از احساس مسئولیت دست اندرکاران آن است.
وی مطالبه گری رسانه ها را یکی از مهمترین مشخصه ها در رساندن و انعکاس خواست های جامعه عنوان کرد و افزود:احساس مسولیت و تعامل در راستای همکاری و ارتباطات اجتماعی در تحقق مطالبه گری این مجموعه بخوبی مشهود است .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود ظرفیت ارتقاء هفته نامه صبح گلستان به روزنامه یاد کرد و بر لزوم پیگیری این ظرفیت را بعنوان یک حق قانونی تاکید کرد.
جعفری مدیرکل صندوق بازنشستگی گلستان نیز ضمن خیر مقدم به دکتر کشمیری و همراهان از همکاری تنگاتنگ و مسئولانه آقای افتخاری مدیر مسئول نشریه صبح گلستان و پایگاه البرز قدردانی و افزود: ترویج فرهنگ توجه به نیازها و تکریم منزلت بازنشستگان یک نیاز مهم جامعه در شرایط کنونی بشمار میرود و همه ما باید در این خصوص به انجام وظیفه خود بپردازیم که گروه البرز با مدیریت آقای افتخاری این رسالت اجتماعی را بخوبی انجام داده که دغدغه تسری آن به سایر بخش های جامعه و رسانه ها هر چه بیشتر احساس می‌شود.
در ادامه گلچین معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل نیز طی سخنانی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در راستای توسعه استان اظهار کرد:مجموعه البرز و صبح گلستان از رسانه هایی است که دغدغه توسعه در راستای اهداف نظام و نیز تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه گری تحقق خواسته ها مردم جامعه را بدنبال خواهد داشت گفت :جامعه ای که در مطالبه گر نباشد توسعه و رشد مناسب را نخواهد دید چرا که مطالعه خواسته های بحق مردم تلاش و پویایی و تحرک مسئولان را در پی خواهد داشت.
در این دیدار همچنین حمید یزدانی از اعضای تحریریه صبح گلستان و کارشناس ارشد جامعه شناسی به بیان نکاتی از شرایط کنونی و لزوم توجه به تقویت ارتباط فرزندان و والدین پرداخت.

[1]

0 [2]
0 [2]