متن مصاحبه مطبوعاتی کامل سرپرست مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان

مصاحبه مطبوعاتی سرپرست مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان
—————-

به عنوان مقدمه روند فعالیت “مرکزآموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری “را شرح دهید:

به نام پروردگار متعال…در اجرای برنامه‌های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، مبنی بر تأسیس موسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری؛ در تیرماه ۱۳۴۸«مرکز آموزش مدیریت دولتی» وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور (سابق) تشکیل و فعالیت های آموزشی خود را ابتدا در بخش آموزش کوتاه مدت و سپس آموزش بلندمدت آغاز کرد. اما بخش آموزش بلند مدت درجهت یکپارچه سازی سیاست های آموزش عالی متوقف گردید.
این مرکز با ادغام دو سازمان “برنامه وبودجه” و”امور اداری واستخدامی” کشور در سال ۱۳۸۱ تحت عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و سپس با ادغام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری(۱۳۸۸) شرایط متفاوتی را سپری کرد. هم اکنون با احیای دو سازمان یاد شده ، مرکزآموزش مدیریت دولتی هم احیا و در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تحت عنوان : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری”جای گرفته است و وظایف و فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را انجام می دهد.

بخش آموزش
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری در بخش آموزش کوتاه مدت چه فعالیتی دارد:
عمده فعالیت های آموزشی این مرکز مبتنی بر آموزش کوتاه مدت می باشد که مطابق نظام آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ۳۰/۱/۱۳۹۰ و بخشنامه اصلاحی آن به شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ می باشد که از سوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور صادرگردید. براساس این نظام آموزشی دستگاه های اجرایی موظفند برای بهبود کیفیت از طریق استانداردسازی فرایند آموزش شامل: خط مشی گذاری، نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی ونظارت آموزشی اقدام نمایند. مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، ضمن همکاری ومشارکت در امر نظارت برآموزش دستگاه های اجرایی و براساس دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی و مطابق ساختار آموزش کارمندان ومدیران، برنامه سالانه آموزشی در استان را درقالب آموزش مدیران، آموزش شغلی (مشترک اداری)، آموزش عمومی شامل فرهنگی – اجتماعی و فناوری اطلاعات و همچنین آموزش های توجیهی بدو خدمت (تصدی شغل)، تنظیم وبرای دستگاه های اجرایی ارسال می کند.
آیا بخش خصوصی در آموزش کارکنان دولت نقش دارند؟
یکی از وظایف مرکزآموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری دراستان بررسی درخواست های اعتبارسنجی موسسات و شرکت ها می باشد. موسسات بخش خصوصی درصورتی که شرایط لازم را که دربخشنامه شماره۱۵۵۸۵۰۵مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی تصویب شده است، داشته باشند می توانند درخواست اعتبارسنجی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ارائه کنند. موسساتی که دریکی ازگروه های فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، کشاورزی ومحیط زیست، بهداشتی ودرمانی، امور اداری، مالی وبازرگانی و… ودرحیطه مورد نظر دارای صلاحیت با شند، می توانند مجوز برگزاری دوره آموزشی در همان حیطه را دریافت نمایند. گواهینامه های آموزشی موسسات دارای مجوز، معتبر و در نظام آموزش کارکنان دولت محاسبه می گردد.
عملکرد مرکز آموزش وپژوهش در بخش آموزش کوتاه مدت در سال ۱۳۹۷ را شرح دهید:
مرکز آموزش ضمن تنظیم برنامه آموزشی سال ۱۳۹۷ و ارسال فراخوان برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های احرایی ۱۵۶ دوره آموزشی با ۵۵۴۹۱ نفرساعت برای ۵۸۹۷ نفر برگزارکرده است. همچنین موارد زیر ازجمله اقدامات آموزشی مرکز در سال ۱۳۹۷بوده است:
 نظارت و بازدید از دوره های آموزشی اختصاصی”دستگاه های اجرایی” و ” موسسات دارای مجوز” ویژه کارکنان دولت براساس بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی.
 رشد ۵۰ درصدی برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی در دستگاه های اجرایی به نسبت سال ۹۶
 صدور ۵۲۰۰ گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی برای کارکنان دولت.
 تهیه گزارش ارزیابی عملکرد شاخص برنامه آموزش دستگاه های اجرایی استان در سامانه”تسما”
 هماهنگی و همکاری با کارگروه های” توسعه مدیریت” دستگاه های اجرایی برای شناسائی دوره های آموزشی مهم و تاثیرگذار در استان ازجمله برگزاری چندین دوره حقوق شهروندی، حقوق شهروندی درنظام اداری، اقتصاد مقاومتی، شهرهای هوشمند وبستراطلاعات مکانی سه بعدی، قانون برنامه ششم توسعه.
 برگزاری همایش های تخصصی درحوزه های فنی- مهندسی وفناوری اطلاعات مطابق نیاز شورای فنی

دراستان و با حضور اساتید کشوری.
 بهره گیری از امکانات و منابع بخش خصوصی برای توسعه نیروی انسانی در استان از طریق دادن مجوز اعتبارسنجی برای مشارکت و همکاری دستگاه ها با بخش خصوصی با صدور مجوز ویا تمدید مجوز ۱۰ شرکت بخش خصوصی.

مرکز آموزش وپژوهش در سال های قبل دراستان گلستان چه تعداد دانشجوی مقاطع بلند مدت پذیرش کرده است و تعداد فارغ التحصیلان چند نفرهستند؟
پس از شکل گیری استان گلستان در سال ۱۳۷۶، نمایندگی مرکز آموزش مدیریت دولتی در استان در مهر ماه سال ۱۳۷۸ با هدف ایجاد مرکزی همانند سایر مراکز آموزش استان ها برای تربیت نیروی انسانی از بدنه کارکنان دولت در مقاطع کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد راه اندازی شد.
پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۷۹-۷۸ صورت گرفت که درسال ۱۳۸۱ متوقف گردید؛ اما دانشجویان درحال تحصیل تا سال های بعد برای فارغ التحصیل شدن مشغول بودند. دراستان گلستان مجموعا ۶۱۶ نفر دانشجو پذیرش شدند که از این تعداد ۲۶۴نفر درمقطع کاردانی ؛ ۸۴ نفر مقطع کارشناسی و ۲۶۸نفر در مقطع کارشناسی ارشد بوده اند. ازمجموع پذیرفته شدگان ۵۵۰ نفر فارغ التحصیل شدند.
لازم به ذکر است کلیه مجوز های آموزش مقطع دار با بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان(وقت) جناب آقای ستاری فر به دلیل یکپارچه سازی سیاست های آموزش عالی در وزارت علوم ، لغو شد.

بخش پژوهش
۱٫ بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانی چگونه انجام می شود؟
اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای استانی به غیر از بند ۱ و ۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به مراکز استانی ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان میزان اعتبار پژوهشی را به دستگاه های اجرایی زیربط اعلام می نماید. با اعلام اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی و اولویت های پژوهشی استخراج شده از اسناد بالادستی استان در جلسات کمیته های فنی ذیل کارگروه آموزش ، پژوهش و کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار
می گیرد. بعد از تصویب اولویت های پژوهشی از طریق فراخوان در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دسترس عموم برای ارسال پرپوزال ها بر اساس اولویت های پژوهشی مصوب به دبیرخانه کارگروه اعلام می شود. در نهایت پروپوزال های واصله در جلسات کمیته های فنی و کارگروه آموزش و پژوهش مورد بررسی و تعدادی مورد تصویب قرار می گیرند و نهایتا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و تصویب می شود. مصوبات شورا به دستگاه اجرایی مربوطه اعلام می شود تا طرح پذیرفته شده را در سامانه سمات درج و پس از دریافت کد رهگیری، قراردادی بین دستگاه اجرایی با مجری طرح منعقد شود.
عملکرد طرح های پژوهشی طی سال های اخیر را شرح دهید:
در سال ۱۳۹۵ میزان اعتبار طرح های پژوهشی ۶۱۸۱ میلیون ریال از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای استانی بوده است که ۷۴ درصد این اعتبارات در کارگروه آموزش و پژوهش مورد تصویب قرار گرفته و از این مقدار ۴۰ درصد جذب شده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ میزان اعتبار طرح های پژوهشی ۶۲۷۹ میلیون ریال بوده که ۹۳ درصد این اعتبارات در کارگروه آموزش و پژوهش مورد تصویب قرار گرفته و از این مقدار ۶۰ درصد اعتبارات جذب شده است که نسبت به سال قبل از عملکرد بیشتری برخوردار بوده است. با پیگیری کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در جهت دهی اولویت ها و اعتبارات پژوهشی استان و با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۳۹۷ اعتبارات پژوهشی استان به صورت تجمیع شده به طرح های پژوهشی مصوب اختصاص داده شده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۷ تعداد۱۳ طرح پژوهشی با اعتبار ۱۰۰۵۰ میلیون ریال پس از طرح در کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری؛ ۱۰۰ درصد اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای استانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شد.
در سال جاری نیز به استناد بند ز تبصره ۹ دستورالعمل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تعیین اولویت های پژوهشی در حال پیگیری جهت ارائه به کارگروه آموزش و پژوهش می باشد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۱ ب.ظ

دیدگاه