- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

آموزش شعبده بازی نوجوانان زیر ۱۵سال در استان گلستان توسط امیر علی افتخاری عضو انجمن شعبده بازان بین المللی

🎩آموزش شعبده بازی نوجوان زیر ۱۵سال در استان گلستان
✅در راستای حمایت از هنر شاداب شعبده بازی
🔹و پر کردن اوقات فراعت دانش اموزان در فصل تابستان
🔺وترویج این هنر در بین نیروهای آینده ساز نوجوان
🔵این آموزش توسط امیر علی افتخاری عضو انجمن شعبده بازان بین المللی
🔷 در خانه مهر بازنشستگان گرگان هر هفته ۴شنبه برگزار می شود

https://t.me/joinchat/AAAAAD9yv0v41UT99VAQag

0 [1]
0 [1]