دکتر عارف نیا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بسیج ملی کنترل فشار خون وغربالگری بیش از ۹۵درصدجامعه هدف استان خبر داد

دکتر عارف نیا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بسیج ملی کنترل فشار خون در این استان خبر داد:

دانشگاه علوم پزشکی گلستان تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۴۳۶۸۵۹ نفر معادل ۹۴ درصد جمعیت مورد انتظار را در پویش ملی فشار خون غربالگری نموده است.

از این تعداد ۷۴.۵ درصد در مراکز روستایی و ۲۵.۵ درصد ساکن مراکز شهری استان بوده اند.

این شاخصها در شرایطی بدست آمده که هنوز برخی از شهرستان ها در فاز پاسخ و یا بازتوانی از سیل گلستان هستند واز طرفی دیگر دسترسی به گروههای هدف در استان به لحاظ قرار گرفتن در فصل کشاورزی در استان چندان آسان نبوده است .

گفتنی است در این طرح ۱۹۲۴۴ مادر باردار معادل ۱۰۰ درصد مادران باردار،۱۷۵۷ بیمار کلیوی معادل ۱۰۰ درصد بیماران شناسایی شده و ۲۳۵۶۸بیمار دیابتی ۳۰ سال به بالا نیز غربالگری شدند.

نتایج اجرای این برنامه نشان داد شیوع فشار خون در افراد غربالگری شده ۱۸.۵ درصد و ۲۰۱۰۰ نفر مشکوک به فشار خون بالا شناسایی شده اند.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ ق.ظ

دیدگاه