نیاز به تدبیر دروضعیت نشریات مکتوب استان گلستان، بودن یا نبودن مسئله این است

در جوامع توسعه یافته امروزی از رسانه ها و مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود و همیشه مطبوعات بعنوان اهرمی که در جامعه بین مردم و حاکمیت قرار داشته یاد می شده است .

از زمانی که مطبوعات در سطح کشور به استانها نیز رسید و در این راستا سعی شده است اخبار استانی در اولویت کار قرار بگیرد

کم کم افرادی که دارای روحیه فرهنگی و یا نقادی در جامعه بوده اند به سمت در ابتدا مطبوعات مکتوب و سپس بسوی رسانه های مجازی کشیده شده است.

اشتیاق تاسیس  نشریات مکتوب در استانها با سلائق  مختلف شروع شد ولی به مرور زمان به جایگاهی رسید که این رشد بی رویه در استانها باعث رکود شده و آنچه که امروز  در استان دیده می شود از همان دست کار می باشد

آنچه که مشخص می باشد شرائط فعلی نشریات استانی واقعا قابل قبول نمی باشد  بخصوص زمانی که اوضاع اقتصادی کمی در رکود قرار بگیرد شاید یکی از ضربه های مهم به این نشریات زده می شود که امروز این رکن چهارم دموکراسی با شرایط فعلی فرسنگ ها فاصله دارد.

در گلستان متاسفانه با توجه به ایجاد شرایط ایجاد شده  کم کم شاهد رکود نشریات مکتوب می باشیم بخصوص با بخشنامه های صادره از سوی وزارت ارشاد  موجب سخت تر شدن شرایط برای نشریات استانی شده است و نشریاتی که به اندک آگهی های دولتی  که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توزیع میشود دلخوش بودند و در حال سر در آوردن و رشد و نموبودن و دارای ضریب  کیفی  و نظم در انتشارخوبی هم برخوردار  بودن متاسفانه فعالیت های آنان در حال ضعیفتر شدن هست.

از مسائل دیگری که به نشریات استانی صدمه وارد می کند شاید رشد بی رویه نشریات مکتوب می باشد که باید ظرفیت پذیرش رسانه در استان  نیز مد نظر تصمیم گیرندگان  باشد

عدم وجود یک تشکل قوی می تواند  به صلابت نشریات استان ضربه وارد  کند

عدم یک تشکل قوی در حمایت از خبرنگاران و نشریات  و بلا تکلیف بودن خانه مطبوعات بعد از نزدیک به دوسال  و سائر نهادهای حمایتی صنفی می تواند برای این صنف زیان آور باشد که انتطار ورود جدی مدیر کل ارشاد و سائر دستگاهها ی ذیربط جهت رفع این موانع باشند.

ضمن آنکه  بخشنامه های صادره  وزارت  ارشاد به نشریات استانی هم حیات می بخشد و هم ممات و باید مراقب بود تا باصدور این بخشنامه هاشاهد خزان نشریات استانی نباشیم

 

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ

دیدگاه