- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

برگزاری نخستین جشنواره سراسری شعبده بازان کشور از ۳الی ۶تیرماه در گرگان

به گزارش البرز گلستان  نخستین جشنواره سراسری شعبده باز ان کشور  در گلستان برگزار می شود. و شعبده بازان سراسر کشور می توانند جهت اطلاع از شرایط حضور  در آن به متن اطلاعیه در سایت مراجعه نمایند.

 

 

[1]ح

[2]

 

[3]

[4]

 

 

 

0 [5]
0 [5]