نقش موثر روابط عمومی در اجرا برنامه های راهبردی سازمان/ مقاله از حمید رضا خراسانی (کارشناس ارشد مدیریت دولتی ) رییس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

نقش موثر روابط عمومی در اجرا برنامه های راهبردی سازمان
یکی از نظریه ها مهم در بحث روابط عمومی :جایگاه و نقش موثر این واحد در سازمان و تاثیر گذاری آن در اجرای برنامه های راهبردی سازمان است.
به نظر میرسد همانقدر که یک روابط عمومی موفق می تواند بر افکار عمومی تسلط داشته باشد می تواند به همان اندازه در توسعه و رسیدن به اهداف سازمان، تاثیر گذار باشد.
بدون شک در پیکره بندی یک سازمان ، روابط عمومی ها یکی از اعضای اصلی بدنه سازمان محسوب میشوند و از آنجایی که مستقیماً زیر نظر بالاترین مقام اجرایی سازمان مشغول به فعالیت هستند از اینرو بعنوان ابزارهای کلیدی مدیران ویک عنصر راهبردی در تعامل منطقی و تنگاتنگ با مدیریت و ارائه مشاوره صحیح می توانند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمان خود نقش بسیار فعال داشته باشند .
فعالیت های منطقی و هوشمندانه روابط عمومی ها .
تنظیم روابط بین کارشناسان سازمان و افکار عمومی .
اقدامات به موقع و اثر گذار و توجه به توسعه فضای ارتباطی و امکان دسترسی به اطلاعات درون سازمانی.
ایجاد تحرک و شادابی در تمام ارکان های سازمان. حسن خلق ، نرم خویی ، تفکر مثبت ونیک اندیشی
از جمله عوامل مهمی هستند که روابط عمومی موفق می تواند با بکاگیری آنها نقش بسیار تاثیرگذار و کلیدی در رسیدن سازمان به موفقیت داشته باشد.
هر چند در کشورما و سازمان های دولتی هنوز وظایف روابط عمومی ها به خوبی تبیین نشده اما در این میان می توان با خلاقیت و افزایش توانمدی شاغلین روابط عمومی اقدامات مثبتی در این ضمینه انجام داد با آرزوی موفیقت برا همه .

حمید رضا خراسانی (کارشناس ارشد مدیریت دولتی )
رییس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲:۳۶ ق.ظ

دیدگاه