- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ در بخش فعالیت های کشاورزی با کسب امتیاز کامل حائز رتبه اول شد.

‍  استان گلستان در ارزیابی سالانه توسعه هواشناسی کاربردی حائز رتبه برتر شد.

توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ در بخش فعالیت های کشاورزی با کسب امتیاز کامل حائز رتبه اول شد.

♦️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، در بررسی عملکرد سالانه ادارات کل هواشناسی استان ها در راستای اجرای توسعه هواشناسی کاربردی، این اداره کل در ارزیابی صورت گرفته از سوی شبکه پایش سازمان مرکزی از مجموع ۱۰۰ امتیاز با توجه به اجرای تمامی مفاد برنامه عملیاتی تهک کشاورزی و فعالیت در زمینه محصولات استراتژیک گندم ، سویاو… در سال ۱۳۹۷ موفق به کسب امتیاز کامل و رتبه اول شد.
کسب این موفقیت برای استان نتیجه اقدامات معاونت توسعه و پیش بینی و معاونت فنی و شبکه ایستگاهها در زمینه های مختلف از جمله ارائه پیش بینی ، هشدارهای جوی دقیق و به موقع، اطلاع رسانی پایش های لحظه ای ،امضای تفاهم نامه های همکاری های دوجانبه با سازمان نظام صنفی کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیز داری ، شیلات و ماهیان خاویاری و… و همکاری مستمر با مزرعه نمونه ارتش در انبارالوم و چپر قویمه گنبدکاوس ،برگزاری دیسکاشن های هواشناسی کشاورزی باحضورکارشناسان از تمامی بخشهای مختلف جهادکشاورزی و منابع طبیعی در مرکز استان ، توسعه جلسات دیسکاشن به شهرستان های استان با همکاری و پیگیری ادارات هواشناسی شهرستانها ازجمله گنبدکاوس،بندرترکمن، بندرگز، علی آبادو کلاله و ارائه پیش بینی وضعیت جوی و توصیه های هواشناسی کشاورزی منطقه ای ، اطلاع رسانی سریع و آسان به کاربران خدمات هواشناسی کشاورزی با همکاری اداره فنآوری اطلاعات استان و روابط عمومی ، ارتباط مستمر با دهیاری ها و مروجان پهنه سازمان جهاد کشاورزی و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی سامانه تهک جهت اطلاع رسانی هر چه بهتر اطلاعات هواشناسی به کاربران بوده است که در نهایت منجر به تولید محصول بیشتر ، کاهش مصرف نهاده ها در کشاورزی شامل کود ، سم ، آب، آبیاری وکاهش خسارات وارده به کشاورزان در مبارزه با آفات شده و در نتیجه تولید و امنیت موادغذایی و ارزش افزوده قابل توجهی را در تولید محصولات استراتژیک به همراه داشته و موجب رضایت خاطر کاربران شده است .

0 [1]
0 [1]