مدیر عامل نمایشگاههای بین المللی استان گلستان خبرداد :نمایشگاه گلستان دروازه توسعه تجارت با آسیای میانه و صنعت بدون دود

نشست خبری مهندس یزدی مدیر عامل نمایشگاههای بین المللی استان گلستان با اصحاب رسانه در محل نمایشگاه برگزار شد.

مهندس یزدی در نشست اظهار کر:این شرکت آبرو ی استان و ویترین اقتصادی استان می باشد و عامل خوبی برای اقتصاد استان باشد.

وی افزود:بزودی نمایشگاه گل و گیاه برگزار می شود و در سیل اخیر نیز نمایشگاه  جایگاهی برای اسکان سیل زده گان بوده است

یزدی در ادامه گفت: برگزاری هر نمایشگاه حداقل از ۴ماه قبل تنظیم می شود و این نمایشگاه ۱۰۰درصد بخش خصوصی  مدیریت می شود و جز انجمن نمایشگاههای جهان و کشور می باشد و پنجمین نمایشگاه عضویت جهانی می باشد و الگوی سالن آن از آلمان گرفته شده است.

مدیر نمایشگاههای  بین المللی  گلستان سپس گفت: مدیریت در نمایشگاه ۲ ساله می باشد و هر دوسال با مجمع عمومی مدیریت انتخاب می شود.

وی افزود:از سال ۹۵ تا کنون جمعا ۴۵ نمایشگاه مختلف برگزار شده و در سال ۹۷ با توجه به مشکلات۳ نمایشگاه مازاد داشته ایم.

یزدی در ادامه گفت:سهام داران شرکت ۷۲ نفر می باشند  و این نمایشگاه امن ترین جا برای معرفی اقتصاد می باشد، که هم قابل کنترل و ترافیک ندارد.

مدیرعامل  نمایشگاههای  بین المللی  گلستان سپس خاطر نشان کرد:نمایشگاه صنعت بدون دود می باشد  و محر ک اقتصاد  و تجارت می باشد.

وی افزود: حدود ۷۰۰ خانوار و به تعداد ۵ هزار نفر در محل نمایشگاه سیل زدگان اسکان داشته اندو سرویس دهی می شدند.

یزدی همچنین گفت : ما باید هئیت ها تجاری وارد کنیم و همچنین هئیت تجاری ارسال کنیم و ما در قالب چهار چوب آمادگی داریم و حتی در شهر ها نیز آماده  همکاری  در اجرای نمایشگاهها می باشیم.

وی افزود:نمایشگاه گلستان دروازه توسعه تجارت با آسیای میانه می باشد. و نمایشگاهها بعنوان  صنعت بدون دود در جهان معروف می باشد.

 

 

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۷ ق.ظ

دیدگاه