با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان آیین افتتاح اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء شهر قرق بمناسبت روز زمین پاک برگزار شد

‍ ‍ با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان آیین افتتاح اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء شهر قرق بمناسبت روز زمین پاک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند استان گلستان امروز مورخ ۹۸/۲/۲ مراسم افتتاح اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء شهر قرق با حضورمهندس سمیعی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان، شهردار و اعضاء شورای شهر، معاون محیط زیست شهرستان گرگان، مدیرعامل شرکت پیشرو پاکبان کتول، و سایر کارشناسان در حوزه مدیریت شهری برگزار شد.
♻️مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گفت: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در تمام شهرهای استان اجرایی خواهد شد.
♻️سمیعی در عین حال خواستار همکاری شهروندان در اجرای این طرح شد و اظهار داشت: آموزش چهره به چهره، دادن کد به هر خانوار، توزیع بروشور و گونی های آرم دار وجمع آوری پسماند خشک توسط ماشین های آرم دار و در فاز بعدی ارائه نرم افزار زوپتک، ارائه کد خانوار که بر اساس آن تمامی شهروندان دارای کد شناسایی می گردند و موارد تشویقی به خانوارهایی که همکاری لازم را اشته باشند در پایان سال از عوارض نوسازی آنها کسر میگردد
♻️وی در ادامه افزود: این طرح به صورت ۵ ساله می باشد که به پیمانکار قدرت سرمایه گذاری و آموزش و فرهنگ سازی را جهت تحت پوشش قرار دادن جمعیت شهری را فراهم سازد
♻️مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان خاطر نشان کرد: در این راستا اجرای طرح آموزش، با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در بین تمامی اقشار شهروندان جهت کاهش تولید پسماندها از طریق الگوی صحیح مصرف همکاری و جذب مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک پسماندها در مبدا می تواند تاثیر مطلوبی بر چرخه بازیافت و حفظ محیط زیست کشورمان داشته باشد.
♻️لازم به ذکر است اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر قرق توسط سازمان مدیریت پسماند استان وبا همکاری شرکت پیشرو پاکبان که در حال حاضر پیمانکار شهر فاضل آباد نیز می باشد به اجرا درامد.
تازیکی….روابط عمومی سازمان

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۴ ب.ظ

دیدگاه