معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ازارائه خدمات بهداشتی درمانی سرپایی به ۳۷۷۲۸ نفر از سیل زدگان گلستان در محل های اسکان خبر داد

‍ اقدامات حوزه بهداشت گلستان در واقعه سیل اخیر
ارائه خدمات بهداشتی درمانی سرپایی به ۳۷۷۲۸ نفر از سیل زدگان گلستان در محل های اسکان

معاون بهداشتی دانشگاه گلستان در گزارشی به روابط عمومی معاونت بهداشت گفت: حوزه بهداشت از ابتدای بارشهای سیل آسا دراستان تا تاریخ ۱۶ فروردین تمام توان خود را برای ارائه خدمات سلامت به مردم بکارگرفته وتا آخر بحران پای کار است.از جمله این اقدامات میتوان به این موارد اشاره کرد:
استقرارتیم های سلامت شامل (پزشک،ماما،بهورز ،مراقب سلامت ،روانشناس ،پرستار،کارشناس مراقبت بیماریها ) به صورت ثابت( مستقر در کمپ) و سیار در کمپ های کم جمعیت، از ۸ صبح تا ۸ شب ، بگونه ای که کلیه خدمات بهداشتی درمانی در تمامی محل های اسکان به صورت روزانه ارائه میگردد. این خدمات شامل ثبت اطلاعات جمعیتی، شناسایی بیماران نیازمند مراقبت ویژه (قلبی –فشارخون –دیابت –اختلالات روانپزشکی و…) وارائه مراقبت های بهداشتی درمانی می باشد.
ارائه خدمات سرپایی به تعداد ۳۷۷۲۸ نفراز سیل زدگان (ویزیت پزشک ۳۴۵۵۹ وماما۳۱۶۹) با استقرار تیم های سلامت بخش بهداشت در ۶۷ روستای آسیب دیده تا تاریخ ۱۶ فروردین بوده است.
۳۰۰۰ خدمت دندانپزشکی رایگان به سیل زدگان با تجهیز واعزام کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق مختلف سیل زده انجام شده وهمچنان ادامه دارد.
در راستای نظارت بر تامین وتوزیع آب ومواد غذایی سالم به سیل زدگان،۲۳۴۱ مورد کلرسنجی آب مصرفی و۲۵۶ بازدید بهداشتی از محل پخت غذا جهت کمپ ها و ۴۵۷ مورد بازدید از مواد غذایی توزیع شده در کمپ ها صورت گرفته که۲۱ تن مواد غذایی از چرخه مصرف خارج شد که متعاقب این اقدامات تا کنون هیچ همه گیری ناشی از مسمومیت غذایی ویا مصرف آب آلوده نداشته باشیم.
به منظور گند زدایی سطوح بیش از ۲۴ تن آهک تهیه وتوزیع شده است و همچنین ۳۷۴ کیلوگرم پرکلرین وهالامید نیز جهت گند زدایی توزیع شده است، که با این حجم توزیع مساحتی بالغ بر۵۶۰ هزار مترمربع گندزدایی گردیده است.
به منظورپیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر ،بیماریابی فعال د رمناطق سیل زده بخصوص د رکمپ ها ی اسکان توسط تیم های سلامت انجام میشود که تا کنون حدود ۱۰۰۰ نمونه آزمایشگاهی از موارد مشکوک به بیماریهای واگیر(به ویژه بیماریهای روده ای از جمله وبا) اخذ شده که تا کنون مورد مثبتی از وبا مشاهده نشده است.
تا کنون ۱۱۴۹ مورد خدمت روانشناسی در کمپ های اسکان به سیل زدگان ارائه شده که از این بین ۲۵۸ مورد جهت دریافت خدمات تخصصی تر به روانپزشکان ارجاع شدند.
برگزاری ۴۲۰ جلسه بازی درمانی جهت کودکان مقیم کمپ ها ازدیگر اقدامات ارزشمند سلامت روان
می باشد.
خدمات بهداشتی درمانی به کلیه بانوان مستقر د رکمپ ها بر اساس نیازهای بهداشتی تشخیص داده شده و ویزیت های پزشکی تیم های سلامت ارائه میشود، نجات جان مادرباردار از ابتدای سیل تا کنون به تعداد ۶۲ نفراز اقدامات ارزشمند بخش بهداشت بوده است که از این تعداد ۴۰ مورد جابجایی به مناطق امن و ۱۱ مورد انتقال با بالگرد فوریتها می باشد. از دیگر اقدامات مراقبت مادرباردار وکودک به ویزیت نوزاد توسط پزشک ۸۲ نفر ،ویزیت مادر باردار توسط پزشک به تعداد ۷۲۹ نفر ،ویزیت مادر باردار توسط ماما به تعداد ۸۱۲ نفر در محل کمپ ها میتوان اشاره کرد.
آموزش چهره به چهره به سیل زدگان عزیز استان در خصوص رعایت مسایل بهداشتی بعد ازسیل درجهت پیشگیری ازبیماریها در کمپ های اسکان سیل زدگان به تعداد ۵۵۲۴۷ نفر و تهیه وتوزیع ۱۹۳۱۴ رسانه آموزشی در ۱۱ موضوع اولویت دار بهداشتی از قبیل پیشگیری از بیماریها ی روده ای، ضدعفونی منازل و …از دیگر اقدامات کارکنان بهداشت استان گلستان است.
از مهمترین برنامه های پیش رو درروزهای آتی میتوان به سم پاشی ماندآبهای مناطق سیل زده به منظور سترون سازی وضدعفونی این مناطق بدنبال فروکش کردن حجم آب نام برد. اقدامات بخش بهداشت دانشگاه گلستان تا پایان بحران ادامه دارد.☘️

https://t.me/salamatgoums/10301

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۸ ب.ظ

دیدگاه