مقاله رسیده /خلاصه استاندارد آجر

تعریف و تاریخچه
آجر فرآورده است مصنوعی که از پخت خشت خشک شده به دست می آید. خشت از قالب گرفتن گل خمیری طبق ابعاد مورد نظر تولید می شود . قدمت آجر همزمان با پیدایش آتش می باشد بدین طریق که کل موجود در کنار اجاق های انسانهای اولیه پخته شده و سخت تر از کلوخه های هم جوار خود گردیده و با مشاهد آن بشر اولیه قطعه ای از آجر را کشف نمود. مصرف آجر در ایران سابقه باستانی داشته و از زمان ساسانیان بناهائی مانند طاق کسری در تیسفون (عراق امروز) به جا مانده که در آنها آجر مصرف شده است.
تولید آجر:
مراحل تولید آجر شامل تهیه خاک رس، مل آوری خاک، ساخت گل، قالب گیری، خشک کردن خشت و پختن آن می باشد.
از آنجائی که در کشور ما امروزه برای تولید آجر از روشهای بسیار سنتی (خشت زنی، خشک کردن با آفتاب و پختن در کوره های آجر پزی) تا روش های مدرن و اتوماتیک استفاده می شود لذا کنترل کیفیت آجر و آگاهی مصرف کننده از کیفیت نهائی آجر از اهمیت بسرایی برخوردار است . در همین راستا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای اولید بار سال ۱۳۴۴ اقدام به تدوین استاندارد ملی آجر رسی نمود و در سال ۱۳۸۱ برای سومین بار مورد تجدید نظر و در سال ۱۳۸۲ مشمول استاندارد اجباری قرار گرفت.
برطبق استاندارد ملی ایران به شماره ۷، طبقه بندی آجرهای رسی به شرح ذیل می باشد:
– آجر مهندسی
– آجر نما
– آجر توکار
شاخص های کیفیتی آجر طبق استاندارد ملی ایران شامل ابعاد، جذب آب، مقاومت فشاری، املاح محلول، تحدب، تقعر، کیفیت سطوح نسبت سوراخ های آجر (برای سوراخدار) و نشانه گذاری می باشد.
۱- آجر مهندسی دارای جسمی متراکم، پرقدرت و نیمه شیشه ای و دارای مقاومت فشاری بالا می باشد آجر مهندسی نیز بر حسب بیشینه درصد جذب آب به درجه یک یا دو تقسیم می کرد.
۲- آجر نما در دو نوع متعارف و پلاکی تولید می شود و هر کدام از آنها بر حسب بیشینه درصد جذب آب به درجه یک یا دو تقسیم می شود.
۳- آجر توکار بر حسب مقاومت فشاری به دو نوع باربر و غیر باربر تقسیم می شود و برای این آجر آزمون جذب آب الزامی نیست .
۴- استفاده از آجر به علت فراوانی مواد اولیه در تولید آن، حمل و به کارگیری آسان ابعاد و شکل های متنو بسیار گسترده می باشد ولی در ساخت بناهای چندین طبقه استفاده از آجر در اسکلت اصلی ساختمان مقدور نیست . مصرف کنندگان محترم هنگام خرید آجر به موارد ذیل دقت نمائید.
– علامت استاندارد ایران بر روی بسته بندی یا بارنامه
– حک نام تولید کننده بر روی آجر
– نوع آجر مطابق با محل مصرف
– تناسب ابعاد آجر با فضای مورد استفاده
– توجه به توصیه های تولید ک ننده
– توجه به توصیه های مهندسین فنی ساختمان

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۶:۳۹ ب.ظ

دیدگاه